Stäng

 
Wendelsbergs folkhögskola

Storslagen trävilla från 1883 i romantisk parkmiljö. Med sin påkostade utformning är disponentbostaden Wendelsberg en byggnad av stort kulturhistoriskt värde, som också berättar om industrisamhällets framväxt i Mölnlycke.

På 1850-talet växte Mölnlycke fram som industrisamhälle efter att orten fått sitt första bomullsspinneri. Parallellt med att verksamheten expanderade uppfördes arbetarbostäder och byggnader för industrin de närmsta fyrtio åren.

Fabrikschefen Bruno Wendel inspirerades av engelsk parkromantik när han anlade Wendelsbergsparken 1860–65. I parken planterades hängbok, hästkastanj, robinia, blodbok, lärk och idegran – träd som ansågs vara exotiska vid tidpunkten. Parkens åtta dammar ingick i det vattensystem som försåg Wendelsbergs huvudbyggnad, springbrunnar, fabriken och fabriksbostäderna med vatten.

Anlitade känd göteborgsarkitekt

Några år senare, 1883, stod disponentbostaden Wendelsberg färdig.  Wendel anlitade göteborgsarkitekten Adrian Crispin Pettersson för att rita träbyggnaden som anslöt till samti­dens arkitektur av tegel och puts. Byggnadens symmetriskt utformade fasad och plan bär drag av nyrenässans. Tornbyggna­derna har en variationsrik utformning och placering. Från entrén med smidesgrind och portstuga går en lindallé fram till huvudbyggnaden.

Före detta disponentbostaden Wendelsberg är med sin påkostade utformning en bygg­nad av stort kulturhistoriskt värde. Tillsammans med fabriksområdet och till­hörande bebyggelse representerar Wendelsberg en mycket framträdande del av Mölnlyckes historia. I dag har Wendelsbergs folkhögskola sin verksamhet i byggnaden.

Restaurering i parken har pågått under 2007–2008 både för skogen och dammarna. Åtgärderna ingår i naturvårdsprojektet kallat ”Fokus Wendelsberg”.

Är du i närheten?

Vi har fått in några tips på spännande platser i Härryda kommun från allmänheten! Här kommer de så kallade bubblarna att kanske kika på om du ändå befinner dig här.

  • Råda Säteri

Mer om Wendelsberg på Prisma Västra Götaland

Prisma Västra Götaland är en digital plattform för industrisamhällets kulturarv. Klicka här för att läsa mer om Wendelsberg på Prisma Västra Götaland.

Källor

Bohusläns museum, Kulturmiljöer i Härryda kommun

Kulturmiljöplan Underlag till Härryda kommuns översiktsplan. Uddevalla 2012

Härryda kommun