Stäng

 
Vaholms övertäckta bro

En hängverksbro där kombinationen av bro och hus är det unika. Byggdes under 1800-talet då brohus innebar en dyrare drift än en vanlig bro, vilket tyder på att valet av denna form av bro var ett sätt att signalera välstånd.

Denna speciella bro byggdes någon gång mellan 1830 och 1880 över ån Tidan. Tillsammans med Vaholms herrgård och ägorna runt omkring bildar den en fin herrgårdsmiljö från 1800- och 1900-talen. Går man över bron leder en allé upp mot herrgården som är omsluten av Tidan på tre ställen.

Bron är en så kallad hängverksbro av enkel konstruktion. Landfästena (en del av underbyggnaden till bron) är av kallmurad sten och huvudreglarna av rundtimmer. Konstruktionen i sig sticker inte ut, det är kombinationen av bro och hus som är unik. Bron i Vaholm är den enda i sitt slag i Sverige, medan det i USA finns cirka 800 täckta träbroar.

Vaholms gård var den dominerande i Vads socken under mitten av 1800-talet. Byggandet av den täckta bron kan ha varit ett sätt att signalera välstånd. Brohus var inget som anammades av dåtidens broingenjörer, och brohuset innebar en dyrare drift än för en vanlig bro.

Bron är skyddad som byggnadsminne sedan 2010.  Den återinvigdes 1992 efter en omfattande restaurering.

Är du i närheten?

Vi har fått in tips på spännande platser i Skövde kommun från allmänheten! Här kommer de så kallade bubblarna att kanske kika på om du ändå befinner dig här.

  • Askeberga skeppssättning

Ny bok skildrar Skövdes kulturmiljöer

För att sprida kunskapen om de kulturhistoriskt värdefulla miljöer som finns i Skövde kommun har boken Skövde kulturmiljöer tagits fram i samarbete mellan Västarvet och Skövde kommun. Läs mer om boken här.

Källor

Jonsson, Kristian och Frid, Anders. 2017. Skövde kulturmiljöer. Samproduktion mellan Skövde kommun och Västarvet.

Kronkvist, Leif. Vaholms bro – en högst ovanlig bro. Riksförbundet enskilda vägar.