Stäng

 

Döden på Galgbacken

En liten bit utanför Lödöse ligger Tingbergs kulle. Här fanns fram till 1857 Ale och Vättle härads avrättningsplats. Det är en dramatisk plats med en mörk historia.

 

Är dödsstraffet verkligen kulturarv?  Platserna och historierna, inte sällan bortglömda, finns ju trots allt kvar. I år är det 160 år sedan den sista avrättningen i Lödöse. Trots sin ohyggliga natur, har dödstraffet utförts enligt en logik som är typisk för varje tidsepok. Straffet har förändrats i samklang med samhällets skiftande normer och värderingar.

Man var länge övertygad om att dödsstraffet hade en avskräckande effekt på medborgarna, men det viktigaste argumentet var att den dömde sonade sitt brott i relation till brottsoffren liksom inför Gud. Genom att plikta med sitt liv fick den dömde guds förlåtelse.

En länk mellan dåtid och nutid

Det var först under slutet av 1700-talet som dödsstraffet började ifrågasättas på allvar.

 

En del författare, jurister och filosofer menade att det kännetecknar ett barbariskt samhälle. Kunskapen om avrättningar i Sverige och i Europa får vi genom en rad källor, som lagtexter, domstolsprotokoll, brev och tidningsartiklar samt det arkeologiska materialet.

Platsens berättelser

I en nyligen genomförd genomgång av kända avrättningsplatser i Sverige har man gjort en förteckning över fler än 500 platser, från norr till söder. Men mörkertalet är stort och sannolikt var avrättningsplatserna många, många fler.

Idag är det därför inte ovanligt att man hittar små gropar eller rösen på avrättningsplatser. Så är även fallet med Tingbergs kulle här i Lödöse. Avrättningsplatserna är på många sätt ett bortglömt kulturarv men bär fortfarande en tydlig vittnesbörd över alla dem, män, kvinnor och barn, som fick plikta med sina liv.

 

Här följer tre berättelser från Tingbergs kulle i Lödöse – fyllda av lika delar dramatik som tragik.

Lödöse, år 1313.

På medeltiden var det skillnad på folk och folk och att skvallra om en hovdam kunde leda till döden.

 

Älvängen, år 1853.

Det här är en våldsam berättelse som är som tagen ur en tragisk kärleksroman. Ett svartsjukedrama som leder till dubbelmord.

Kattleberg, år 1854.

Ett gäng kriminella människor begår ett postrån. Något de skulle komma att ångra.