Stäng

 
Tusentals bilder, tusentals berättelser

Överallt på jorden har människor ristat och målat på berghällar och i grottor. I Tanum har människor från bronsåldern huggit in tusentals motiv i landskapets släta berghällar. Och den rika floran av bilder växer till berättelser när vi tolkar dem. Denna förhistoriska bildskatt är så unik att den finns med bland världens samlade kulturarv på Unescos Världsarvslista.

I Sverige finns femton världsarv, och ett av dem finns i Västra Götaland – hällristningsområdet i Tanum som är beläget i norra Bohuslän. Hällristningsområdet i Tanum togs upp på världsarvslistan 1994, som det femte svenska bidraget. Så här lyder Världsarvskommitténs motivering:

Tanums hällristningsområde är ett enastående exempel på bronsålderskonst av högsta kvalitet. Motivens variationsrikedom är ett unikt vittnesbörd om livet under europeisk bronsålder. Samspelet mellan den kontinuerliga bosättningen och markanvändningen, såsom den avspeglas i hällristningarna, gravfälten och landskapet gör Tanumsområdet till ett enastående exempel på kontinuerlig mänsklig bosättning under åtta tusen år.

Mänsklig närvaro

Ett världsarv är en plats, miljö eller ett objekt som är så värdefullt att det är en angelägenhet för hela mänskligheten. Ett världsarv ska också vara ett mästerverk skapat av mänsklig hand. Och inte minst är den mänskliga närvaron stark på motiven på granithällarna i Tanum. Här möter du allt från krigare och schamaner till fruktbarhetsriter och det världsberömda motivet Brudparet.

Ett rituellt bröllop

Det så kallade Brudparet består av en man och en kvinna som står tätt tillsammans. Kanske är detta en bild av ett rituellt förhistoriskt bröllop som man höll varje vår för att locka till goda skördar och välmående boskap? Brudparet finns att beskåda på Vitlyckehällen, ett hundratal meter nedanför Vitlycke museum.

 

Ett skepp kommer lastat …

Ett mer vanligt motiv är skeppen som finns på flera ställen i de mer än 500 hällristningsplatser i Tanums världsarv. Idén att resa över vattnet finns i många förhistoriska religioner, den grekiska mytologin är ett bra exempel där de döda åker färja över floden Styx för att komma till dödsriket.

– Skeppen är det vanligaste föreställande motivet bland hällristningarna. Det finns 10 000 inhuggna skepp i Bohuslän. På Vitlyckehällen finns den mest kända, och idag sedda, hällristningsskeppet. Den är också en av de största med en längd på 3,5 meter och 33 personer i besättningen.

Skeppen berättar om långväga resor och handel med främmande trakter och är därför en viktig ledtråd till att förstå det samhälle som skapade hällristningarna för 3000 år sedan, säger Hans Lundenmark, pedagog och samordnare på Vitlycke museum.

Historisk dramatik i vacker miljö

Mitt i Tanums världsarv ligger Vitlycke museum – ett kunskaps- och upplevelsecentrum för hällristningarnas historia.

I museets utställning finns en dramatisk berättelse för hela familjen och i direkt anslutning till museet ligger Bronsåldersgården som bjuder på en upplevelse av bronsåldern med byggnader, djur och underskön natur. Här förvandlas en vanlig utflykt till en spännande tidsresa där du kan vandra fritt i det magiska världsarvet.

Om Vitlycke museum & Tanums världsarv

Vitlycke museum är ett upplevelse- och kunskapscentrum för Tanums världsarv. Museet berättar och kommunicerar kring bronsåldern och världsarv – med syfte öka kunskapen och intresset för den förhistorisa tidsepoken, landskapet och hällristningarna. Läs gärna mer här >>