Stäng

 
Svetshallen

Den mäktiga svetshallen från 1946 har spelat en avgörande roll i Uddevallas stadsutveckling. För varje ny fas i Uddevallavarvets utveckling byggdes nya bostäder och stadsdelar och under den 40 år långa varvsepoken fördubblades stadens befolkning.

Svetshallen, en kvarleva ifrån den gamla varvsindustrin, ligger inne i viken, synlig från motorvägen för den som kör förbi. Svetshallen är en mäktig byggnad, 123 meter lång och byggd i rött tegel med många fönster. Den ritades av Ivar Svahn på Göteborgs allmänna byggnadsbyrå år 1946.

Den svenska redaren Gustaf B Thordén skapade strax före andra världskriget ett rederi i Finland, men då kriget bröt ut blev han orolig över att Sovjet skulle ta flottan i beslag. Thordén, född i Uddevalla, bestämde sig för att flytta sin verksamhet dit istället och bygga ett fartygsvarv. Behovet av nya fartyg efter kriget var enormt så redan 1947 sjösattes det första nybyggda fartyget ut ur varvet i Uddevalla.

Varvet lades ned 1986 men fram till dess hann man bygga 211 fartyg här, bland annat ett av världens största, bland annat TT Nanny som år 1978 var världens största oljetanker.

Uddevallavarvet bidrog också till att staden Uddevalla överhuvudtaget kom att utformas i den grad det blev, gällande både befolkningsökning och bebyggelse. För varje ny fas i varvets utveckling byggdes nya stadsdelar och bostäder. Under den fyrtio år låga varvsepoken hann Uddevallas befolkning fördubblas.

Är du i närheten?

Vi har fått in tips på spännande platser i Uddevalla kommun från allmänheten! Här kommer de så kallade bubblarna att kanske kika på om du ändå befinner dig här.

Källa

49 byggnader berättar – Västra Götalands län från 1943 till idag