Stäng

 
Repslagarbanan

Ett levande museum där maskinerna fortfarande producerar rep vid behov. En av Sveriges längsta repslagarbanor och en av få i Norden i sitt slag. Byggnaden hotades på 90-talet av rivning men räddades av föreningen Bevara Repslagarbanan.

PA Carlmarks Repslageri grundades år 1848 i Åmål men flyttade 1917 till Älvängen eftersom verksamheten skulle expandera. Allt flyttades med, både personal och själva repslagarbanan. Älvängen som samhälle kom att leva upp på grund av detta, elektrisk belysning infördes tidigt och ett brukssamhälle växte fram där många av invånarna arbetade på repslageriet. Repslagarbanan i Älvängen är en av Sveriges längsta i sitt slag, själva träbyggnaden är 270 meter och därtill tillkommer ytterligare 30 meter utanför. Det ger alltså en möjlighet att börja på 300 meter för att slå repen, en av få sådana repslagarbanor i Norden.

Att göra rep är ett hantverk med anor, de äldsta avbildningarna av rep är runt 17 000 år gamla. I Sverige har repslageriverksamhet med säkerhet pågått från åtminstone 1400-talet och framåt och där 1800-talets andra hälft var mest lukrativ för repslagerierna.

Även om Carlmarks Repslageri som företag sett försvann under slutet av 1900-talet tillverkas rep fortfarande på repslagarbanan. Byggnaden hotades på 90-talet av rivning men räddades av föreningen Bevara Repslagarbanan som bildats just för detta syfte. Efter en renovering kunde Repslagarmuseet i Älvängen öppnas för allmänheten och 1996 utsågs repslagarbanan till Årets industriminne. Det är ett levande museum där maskinerna fortfarande fungerar och producerar rep vid behov. En stor beställning var de 25 ton rep (i form av tågvirke, trossar och kablar av tjärad hampa) som behövdes till replikan av Ostindiefararen Götheborg som satte segel mot Kina år 2005. Hantverket är alltså i högst grad levande än idag!

Klicka här för att komma till Repslagarmuseets hemsida.

Är du i närheten?

Vi har fått in tips på spännande platser i Ale kommun från allmänheten! Här kommer de så kallade bubblarna att kanske kika på om du ändå befinner dig här.

Mer om repslagarbanan på Prisma Västra Götaland

Prisma Västra Götaland är en digital plattform för industrisamhällets kulturarv. Klicka här för att läsa mer om repslagarbanan på Prisma Västra Götaland.