Stäng

Rädslor på internet

 

Rädslor på internet

Slender man, mördarclowner, Momo challenge och skrattande hunden. Tommy Kuusela, forskningsarkivarie på Institutet för språk och folkminnen går på upptäcktsfärd bland gestalter och fenomen på internet.

Clownerna tar dig!
Under 2016 spred sig ett larm som en löpeld över stora delar av världen som under hösten nådde Sverige. Det handlade om clowner som satte skräck i barn och vuxna. Tydligen gömde sig en skadelysten clown bakom buskar, i skogarna, i gränderna eller bara runt huskröken! Rykten spreds snabbt och visste inga gränser. Dessa clowner beskrevs framförallt som aktiva och farliga efter det att solen gått ned, i skydd av mörkret sökte de upp sina offer. Barnen var vettskrämda och barnens föräldrar blev av naturliga skäl nervösa, rykten spred sig, vilket fick till följd att polisen blev nedringd av mängder av mer eller mindre panikslagna personer.

Fanns det mördarclowner och planerades en kupp där dessa clowner i samlad trupp skulle vända upp och ned på samhället? Nej, inget sådant förekom; det hela kan spåras till USA och England där ryktena först uppstod, för att sedan likt ringar på vattnet spridas med hjälp av sociala medier. På Youtube iklädde sig skojare rollen som mördarclowner, vilket i sin tur gjorde att ryktena och rädslan eskalerade. I och med att ryktet slagit rot och fler larm rapporterats ökade dess proportioner, för att snart ifrågasättas och sedan falla i glömska. Idag är de elaka clownerna i stort sett bortglömda, bara enstaka fall rapporteras och polisanmäls.

Har du hört talas om getmannen?
Den märkliga getmannen har också fått eget liv på internet. Getmannens upphov kan spåras till en amerikansk formgivare som publicerade ett bildspel på den populära internetsidan Reddit. Vad bilderna föreställde var en till get utklädd man som kravlade runt i en tuff terräng. Bilderna blev startskottet till en rad olika texter och uppgifter om möten med getmannen. Tidningar och internet rapporterade om händelsen och historien växte. Det var först när den avfotograferade ”getmannen” själv hörde av sig som han kunde förklara att han provat en ny dräkt som han skulle använda för att jaga bergsgetter. Även i Sverige skrevs det om denna mystiska figur: Aftonbladet rapporterade om getmannen i Amerika och på Flashback tog självupplevda spökhistorier form. I de senare redogjordes för skrämmande möten med figuren, som nu beskrevs som en mansgestalt vilken kunde ändra form, och mötena förflyttades till en skogsmiljö i Sverige. Det är verkligen fascinerande hur berättelser snabbt kan förändras och få ett eget liv på internet.

Slender man fick oss att göra det!
En annan figur som skapades på internet tog efter en tid ett kliv ut ur den virtuella världen och in vår värld. Hans namn är Slender man. Vi vet att figuren skapades för en fotoredigeringstävling 2009 och vem som var dess upphovsman, en amerikansk bloggare som kallade sig Victor Surge (verkligt namn: Eric Knudsen).

På bilderna som skapades skymtar en kuslig lång och smal figur med ett blankt ansikte som står bakom en lekpark med lekande barn. Han är klädd i en svart kostym och har långa, tentakelliknande armar. Han visar sig ofta i en skogsmiljö eller i ytterkanter och hans ändamål är oklart. Vad han utstrålar är dock en känsla av fara.

Trots att det hela började som redigerade bilder på nätet – det skulle föreställa upptäckta äldre fotografier till vilka det skrivits en medvetet gåtfull text – har figuren fått ett eget liv. Nya berättelser, filmer och bilder av honom sprids på och utanför internet. Många spökberättelser har skrivits och kopierats på internet om fenomenet, sådana som ingår i en typ av berättelser som brukar benämnas creepypasta. Allt detta har bidragit till att det vävts och skapats nya berättelser om Slender man, en del har till och med tyckts sig ha funnit honom i gamla målningar!

Sommaren 2014 hände dock något djupt tragiskt. Två unga flickor greps av polisen i USA för att de upprepat knivhuggit en tredje flicka vid ett tillfälle. De skyllde sina brott på Slender man – de hävdade att det var han som fått dem att utföra dådet (att de även menade att Voldemort från Harry Potter var inblandad togs det ingen notis om i pressen). Filmer, spel och serier baserade på Slender man finns numera tillgängliga och fortsätter att bidra till att denna märkliga figur lever kvar och ständigt utvecklas. Än idag sprids det historier om Slender man, i regel på internetforum.

Gör som Momo säger!
Momo Challenge har sedan 2018 spridits som en löpeld över internet och skrämt slag på unga och gamla. Flera skolor i Sverige har gått ut med varningar till föräldrar. Figuren som syns på bilderna med olika uppmaningar om att utföra uppdrag och prövningar har ett kusligt leende och stora runda, stirrande runda ögon.

Hur har då detta internetfenomen uppkommit? Det finns faktiskt en helt naturlig förklaring. Den japanske konstnären Keisuke Aiso skapade för produktionsbolaget Link Factory ett konstverk i gummi till en konstutställning om spöken och andar i Ginza i Tokyo. Hans inspiration var ett väsen/spöke (ubume) från japansk folklore och han kallade skulpturen för Mother Bird. Det är samma överdimensionerade ansikte som sprids på nätet, men den hade då kvinnobröst och kraftiga kloförsedda fågelfötter. Det var meningen att den skulle påminna om en fågel. Någon tog sedan ett fotografi på skulpturen sedd framifrån och beskar den och la ut bilden på Instagram varifrån den spreds till Facebook, Whatsapp och andra internetforum. Resten är historia.

Akta dig för skrattande hunden
Det sista fenomenet som tas upp här består av kusliga foto- och filmmontage. 

Inte av en sådan typ som Slender man eller Momo, utan här räcker det med att se bilderna eller att inte sprida dem vidare för att det ska gå illa.

Ett sådant exempel är den skrattande hunden, en otäck figur som också skapats på internet. Det sägs att den som finner den, det vill säga den riktiga bilden med den leende hunden, kommer att bli galen. Det finns därför många kopior, men originalet lurar någonstans därute. I cyberrymden. Det mänskliga ögat sägs inte vara kapabelt att uthärda den snedvridna och skrämmande bilden. Överlag är just fotografier med mystiska inslag vanliga på nätet. Det kan vara siluetten av någon mystisk figur eller ett spökansikte som döljer sig någonstans i ett fotografi. Ofta rör det sig om medveten fotoredigering, där just syftet med den manipulerade bilden är att skrämma eller chockera.

I samband med chockartade händelser som 9/11 eller tsunamin i Japan finns det också bilder eller videoklipp där något som anses märkligt ringas in: Det kan vara en mystisk kroppsform av ett väsen eller ett ansikte som visar sig på ett oväntat ställe. Dessa sprids sedan runt på nätet och visas inte sällan på Youtube med en berättarröst som försöker få tittaren att bli övertygad om att det som visas är oförklarligt och att det därför kan vara något övernaturligt. Internet är idag en av de största och mest inflytelserika kanalerna för att sprida den här typen av information.

Rädslor
Rädslor för olika figurer och väsen har funnits i alla tider. Vad folk är och har varit rädda för varierar och knyts ofta till rädslor i samhället i stort. Det är kanske därför zombiens eller varulvens bett anses smittsamt, medan denna detalj inte existerar i de äldre berättelserna. Bakomliggande orsaker är sannolikt rädslor för och tankar kring smittor och sjukdomar. Idag är det ofta barn som anses utsatta och kanske har en del av rädslorna att göra med att föräldrar är oroade över vad som sker på internet. I våra folkminnesarkiv finns det mängder av beskrivningar av olika typer av rädslor. Det kunde vara för vissa etniska grupper eller yrken som ansågs ha en låg status, till exempel rackare, bödlar, eller för personer som ansågs trolldomskunniga. Det kunde också vara en fasa för övernaturliga väsen som skogsrået, näcken, varulven, Djävulen eller gengångare.

Även om samma motiv kunde förekomma i olika delar av världen, fanns det i äldre tid ingen motsvarighet till dagens medier och den hastighet med vilken rykten och rädslor sprids i dagens samhälle. Inte heller att merparten av olika åldersgrupper idag ständigt är uppkopplade och kan sprida rykten och kommunicera världen över. Tidigare förmedlades denna typ av berättelser muntligt och gick i regel från person till person, eller så spreds de genom tryckta texter som böcker och dagstidningar.

Lästips!

Blank, Trevor J. & Lynne S. McNeill (red.) 2018: Slender Man is Coming. Creepypasta and Contemporary Legends on the Internet. Colorado.

Werner, Jack 2014: Creepypasta. Spökhistorier från internet. Stockholm.

Tommy Kuusela, Institutet för språk och folkminnen

Tommy Kuusela är fil.dr. i religionshistoria och forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala. Han disputerade vid Stockholms universitet 2017 på en avhandling om interaktion mellan gudar och jättar i en fornnordisk hallmiljö. Kuusela har presenterat sin forskning vid ett stort antal vetenskapliga konferenser och för en intresserad allmänhet, han har även arrangerat vetenskapliga konferenser på Svalbard och i Uppsala. Kuusela har skrivit ett tjugotal vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar om sina forskningsintressen: folktro, fornnordisk religion, J.R.R. Tolkien och djur ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Kuusela är styrelseledamot i Nathan Söderblom-sällskapet, Isländska sällskapet, Länsforskningsrådet i Uppsala län och sitter med i kommittén för Early North European Seminars i Uppsala.