Stäng

Partille Herrgård 
Partille herrgård

En byggnad med anor från 1300-talet och som år 1583 köptes loss från kronan för bara arton och en halv daler. Har tillhört flera adliga släkter, bland annat Per Brahe. Fasadens utseende idag har hämtat inspiration från engelsk arkitektur.

Herrgården, som i folkmun också kallas för Slottet, ligger mitt i centrala Partille cirka 200 meter från kyrkan. På en höjd över Säveåns dalgång är byggnaden tydligt synlig för alla som passerar på E20 och övriga vägar runtom bygden.

Platsen där herrgården ligger har bostadsanor ända ifrån 1300-talet. Den första kända ägaren var dock Oluff Nilsson som år 1583 köpte loss egendomen från kronan. Då kostade fastigheten arton och en halv daler silvermynt samt två oxar. Herrgården kom under 1600- och 1700-talet att tillhöra flera medlemmar ur adliga släkter, däribland Per Brahe.

Efter många ombyggnationer stod herrgården som den ser ut idag helt färdig år 1785, i klassicistisk stil med tre våningar, uppmurat med holländskt klinker och tegeltak. Klinkerlasten kom transporterad via segelfartyg till Göteborg för att sedan föras vidare upp längs med Säveån. Herrgårdens strikta stil på fasaden påminner om liknande byggen i framförallt England. Från landsvägen leder en lindallé upp till huvudbyggnaden, allén är det enda som idag återstår i original av den stora trädgård i terrasser som hörde egendomen till.

1994 renoverades herrgården och blev året efter utsedd till byggnadsminne.

Är du i närheten?

Vi har fått in tips på spännande platser i Partille kommun från allmänheten! Här kommer de så kallade bubblarna att kanske kika på om du ändå befinner dig här.

  • Kulturmiljön Jonsered, de gamla fabrikerna och arbetarbostäderna
  • Jonsereds herrgård
  • Kvastekulla griftegård med begravningskapell