Stäng

 
Ornunga gamla kyrka

På den långsträckta höjden Svältorna ligger medeltidskyrkan Ornunga. Enligt en sägen uppfördes kyrkan av två rika systrar på godset Sällerhög på 1200-talet. Kyrkan är idag en av landskapets bäst bevarade kyrkoplatser från det gamla bondesamhället.

På den långsträckta höjden Svältorna ligger medeltidskyrkan Ornunga. Precis utanför kyrkogårdsmuren mot nordost ligger hembygdsmuseets gård, Kyrkebol. Kyrkogården, som har fått behålla sin ängskaraktär, slås en gång om året och visar hur kyrkogårdarna såg ut före det att 1800-talets parkideal slog igenom. Enligt en sägen uppfördes kyrkan av två rika systrar på godset Sällerhög på 1200-talet. Kyrkan är idag en av landskapets bäst bevarade kyrkoplatser från det gamla bondesamhället.

Långhuset har ett tresidigt avslutat kor med sakristia på korets norra sida. Det finns två vapenhus, ett mot söder och ett mot väster.
Takmålningarna i den bakre, ursprunliga delen är från 1600-talet i lantlig renässans medan taket i den främre delen aldrig har blivit målad. Läktaren vid den västra väggen är byggd runt samma tid.

Tidig medeltid och 1720-tal präglar kyrkan

Det mesta av inredningen är ifrån ombyggnationen 1720 då kyrkan utvidgades och blev dubbelt så stor. Fönstren fick då sin nuvarande storlek, ett av vapenhusen samt korinredning, predikstol, bänkar och den norra läktaren. Sakristian norr om koret murades upp 1794. Den orörda interiören visar hur 1700-talets kyrkor i Västergötland såg ut, där endast tak, predikstol och altaruppsats är målade. Kyrkan saknar helt elektricitet och tekniska installationer vilket gör att besökaren kan känna historiens vingslag.

Jordbävning störde kyrkans sista gudstjänst

Sprickan i murväggen ovanför högra korfönstret vittnar om jordbävningen under den sista gudstjänsten i Ornunga kyrka, i oktober 1904.

1905 stod bygdens nya kyrka klar och den gamla skulle rivas. Konstnären Birger Sandzén bildade Svältornas Fornminnesförening, och tillsammans med sin bror Gustaf Sandzén lyckades han rädda byggnaden. Föreningen köpte kyrkan och restaurerade den med stöd från Svenska Turistföreningen.

1923 började föreningen använda kyrkan som museum. 1973–1974 restaurerades kyrkan utvändigt; taket täcktes med tjärade furuspån och ytterväggarna putsades om. Museikyrkan återinvigdes för gudstjänster 1975. Då hade Kyrkebol blivit uppköpt för att bli hembygdsmuseum.

Kyrkebol inrymmer mangårdsbyggnad, ladugård, ryggåsstuga och kölna och rikliga samlingar av gamla bruksföremål, redskap, stenåldersföremål, böcker med mera.

Svältornas Fornminnesförening arrangerar årligen Ornungastämman på platsen i samarbete med Västergötlands Spelmansförbund. Arrangemanget drar till sig besökare från hela regionen och flera håll i södra Sverige och östra Norge.

Är du i närheten?

Vi har fått in tips på spännande platser i Vårgårda kommun från allmänheten! Här kommer de så kallade bubblarna att kanske kika på om du ändå befinner dig här.