Stäng

 

Minnen, makt och spänningsfält

 

Vi lever i en brytningstid i historien. Det säger Cajsa Lagerkvist som är chef på Mölndals stadsmuseum. Men kulturarvet kan vara en motkraft och leda till försoning och ökad gemenskap.

Vad betyder kulturarv för dig?

– Kulturarv är allt det som historien och tidigare generationer har lämnat efter sig, det vi alla ärvt. Men det är inte allt som uppmärksammas eller värderas som just kulturarv.

 
Vilka spår, minnen, berättelser, föremål eller platser som lyfts fram som kulturarv säger mycket om maktförhållandena och spänningsfälten i ett samhälle i varje enskild tid.
 
Därför kan kulturarv snarare beskrivas som ett tillstånd som vi behöver ha en normkritisk relation till, så att kulturarven inte används för att exkludera människor, grupper eller perspektiv i historien.
 
 

 Hur ser du på kulturarvets roll i dagens samhälle, till exempel i relation till hållbar utveckling?

– Vi lever i en brytningstid i historien. Digitaliseringen påverkar våra liv på ett sätt som vi ännu inte kan se vidden av. Den demokrati som tidigare kändes väldigt stabil i vår del av världen sätts på prov. Och just därför tror jag att behovet av historisk förankring och sammanhang ökar och därför både brukas och missbrukas kulturarven för olika syften.

Att Sverige har fått en nationell kulturarvspolitik just nu är ingen slump och inte heller att museer är heta objekt i samhällsdebatten. Kulturarv kan definitivt vara en kraft som leder till socialt hållbar utveckling och till stärkt demokrati.

 
 
För att nå dit krävs mod att erkänna misstag och ge upprättelse åt människor och berättelser som tidigare uteslutits. På så sätt kan kulturarvsarbete till och med leda till försoning och stärkt samhällsgemenskap.
 
Finns det något kulturarv i Västsverige som du har en särskild relation till?
 
– Jag har fått en särskild relation till valrossen på Naturhistoriska museet i Göteborg. Det var min mans gammelmorfar Utter-Anders på Rörö som sköt denna valross som förirrat sig ner till Göteborgs skärgård på 30-talet. Det är väldigt kul att barnen får höra familjehistorien utifrån en uppstoppad valross. Plötsligt känns hela museet som vårt.

Utter-Anders valross på Naturhistoriska museet i Göteborg

Valrossen på Göteborgs naturhistoriska museum. Foto John W. Johansson, 1928. Valrossen står numera i museets valsal. 

 

Om Mölndals stadsmuseum

Mölndals stadsmuseum är ett vackert beläget kulturhistoriskt museum. Med samlingar och utställningar berättar de om människors liv och arbete ur olika perspektiv för att ge en mångfasetterad bild av Mölndals stads historia och nutid. Läs gärna mer här >>