Stäng

Magiska träd

 

Magiska träd

Det där gamla, stora trädet som står vid ditt sommartorp. Vad betyder det för dig? Vad betydde det för de som planterade det för 150 år sedan? Idag står det kanske bara i vägen och skuggar gruppen med vitmålade trädgårdsmöbler och fäller grenar. Som måste krattas upp den där helgen släkten brukar träffas och vårstäda.

Trädet är ett magiskt träd, ett vårdträd. Oftast en lind, ask, alm eller lönn men kan också vara ett så kallat bärande träd som oxel, rönn, kastanj, valnöt eller ek. Vårdträden prydde gårdsplanen samtidigt som de gav skugga under sommarens gassande dagar. Kanske inte något vi vill ha så mycket idag men var eftertraktat förr när man tog rast för att samla krafterna under det hårda arbetet på slåtterängarna. Vårdträdet växer sig högt och skyddar även gården mot åsknedslag. De ansågs också bära på gårdens lycka och skyddade dess invånare från onda makter, så sent som på början av 1900-talet hände det att gårdsborna offrade till vårdträdet.

Tänk efter innan ni sågar ner gamla träd nära äldre bebyggelse, de kan innehålla de tidigare ägarnas andar som vakar över gården. Ett skadat vårdträd kan resultera i döda husdjur, husbränder och sjukdom. Det är än idag en tradition att plantera ett livsträd för ett nyfött barn, beroende på hur trädet växer kan barnets liv och hälsa tydas.

Vissa träd kan ha en förmåga att ta emot eller hela människors skador och sjukdomar. Tandvärk till exempel kan botas genom att ta en sticka eller spik och röra runt i det onda tills det kommer lite blod. Spiken eller stickan med blod slås sedan in i en så kallad tandverkstall som tar emot det onda. Barn som fick engelska sjukan kunde botas genom att smörjas. Smörjningen går till på att barnet dras igenom en hålighet i ett träd och blir då pånyttfödd med nya krafter.

Innan kristnandet av Norden hade träden en stor betydelse för befolkningen. Oden tog två trädstubbar och skapade de första människorna Ask och Embla. Själva världen hölls uppe av trädet Yggdrasil som var en ask så stor att ingen människa kunde se dess krona eller rot.

Rönnen var Tors träd och särskild lämpad för skyddsmagi och får absolut inte eldas som ved. Det bästa träslaget sades vara så kallade flygrönnar som växer utan markkontakt, ett yxskaft av det skulle aldrig gå av. I offerlundar offrade folket till asagudarna och många av dessa platser finns kvar i våra ortnamn, Frölunda till exempel. Även i den kristna tron spelar träden en stor roll, kunskapens träd i Edens lustgård till exempel.

Att träden fått dessa egenskaper kan bero på att de länge varit en trygghet för oss. När de tidiga människorna levde på den mosaikartade savannen innebar träden skydd från rovdjur. När vi sedan började befolka Västsverige efter att inlandsisen försvunnit vandrade träden in med oss.

När jordbruket drog igång på allvar under bronsåldern började närområdet intill gårdarna att formas av betesdjur och röjningar. Träden där var lövträd som sparades för sina egenskaper att bidra med bär, nötter eller ollon. Vissa träd beskars också för att samla lövhö till betesdjuren eller klenvirke till hantverk. Närmiljön var ljus och halvöppen med lövträd, lite som på savannen.

I den opåverkade mörka skogen längre bort bodde trollen bland de dystra granarna. Granen fick ett bättre rykte någon gång under medeltiden då den plockades in under jul och har fortfarande kvar en plats där. Att hugga granris och lämna på de dödas gravar sades påminna om det eviga och skydda mot ondska.

Träden blir oftast mycket gamla och överlever oss vilket gör att vi kan skaffa oss en personlig relation till dem. De är konstanta i vår närhet vilket gör att det kan rivas upp stora känslor när en skog plötsligt avverkas eller när en allé sågas ner för att bredda en väg.

Äldre träd är en bristvara i landskapet, de är inte bara viktiga för människans välbefinnande utan även viktiga för många svampar, insekter och däggdjur. Därför är till exempel alléer skyddade enligt det generella biotopskyddet.

1971 stod en sammandrabbning på Stockholms gator mellan demonstranter och poliser. Almstriden som den kom att kallas handlade om att tretton 100-åriga almar skulle avverkas för att göra plats för en ny uppgång till tunnelbanan. Till slut fick myndigheterna ge vika och folket vann en seger som i efterhand fått stor betydelse. Almarna hade dömts ut för delas dåliga vitalitet men flera av dem står kvar än idag …

Dagens mytologiska träd kanske uppfattas bäst av den unga generationen genom populärkulturens medier. I Game of Thrones tillhör hjärtträden en äldre religion som dyrkas i Norden. Träden är karvade med ansikten och deras sav är röd som ser ut som röda tårar. I World of Warcraft växer precis som i den Nordiska mytologins världsträd vid namn Teldrassil och Nordrassil som kan tänkas ha tagit inspiration ifrån asatrons Yggdrasil?

Men vad är inte mer magiskt än att träden renar jorden vi odlar i och luften vi andas från föroreningar och koldioxid samtidigt som de motverkar jorderosion, kraftiga vindar och torra varma stadsmiljöer?

Robin Eriksson

Robin Eriksson är landskapsantikvarie. Han har läst landskapsvård på Göteborgs universitet och jobbat med naturvård på Länsstyrelsen. Nu jobbar han på Västra Götalandsregionens kulturmiljöenhet med natur- och kulturvärden i landskapet, däribland det immateriella kulturarvet.