Stäng

 
Kulturmiljön kring Thorskogs slott

Historia och formspråk i spännande samspel. Thorskogs slott har anor sedan 1200-talet och har gått från norsk kungsgård till engelsk nyrenässans. Runt slottet finns intressanta och välbevarade skol- och bostadsmiljöer med mera.

Historien om Thorskog börjar redan år 1249 då den norske kungen Haakon Haakonsson den äldre och Birger Jarl satt på Torskebacke (det norska namnet på Thorskog). De skulle sluta fred mellan Norge och Sverige, men misslyckades. Först dröjde till år 1658 innan Bohuslän och därmed också Thorskog kom att tillhöra Sverige.

Från norsk kungsgård till engelsk nyrenässans

Thorskogs slott har anor från mitten av 1200-talet som norsk kungsgård, senare klosterhemman och efter reformationen kronogods. På 1730-talet anlades ett järnbruk på platsen och under åren 1867-1912 innehades egendomen av Petter Larsson som drev mekanisk verkstad och ett framgångsrikt skeppsvarv på platsen.

Med sin tillgång till vattenkraft genom uppdämning vid Stendammen samt kommunikationerna på älven har Thorskog ett strategiskt läge dit industriell verksamhet tidigt lokaliserades. Spår av detta finns bevarat runt godset i form av dämmen, dammar och husgrunder.

Den nuvarande manbyggnaden är uppförd i engelsk nyrenässansstil efter ritningar av arkitekten Carl Fahlström och har ett asymmetriskt och rikt formspråk med tegelfasader med slätputsade detaljer, skiffertak och stilbildande inslag såsom torn och trappstegsgavlar.

I den innehållsrika kulturmiljön ingår även välbevarad bostadsbebyggelse i Amneröd och Svenseröd, en före detta nykterhetsloge, skolmiljöer, med mera.

Är du i närheten?

Vi har fått in tips på spännande platser i Lilla Edets kommun från allmänheten! Här kommer de så kallade bubblarna att kanske kika på om du ändå befinner dig här.

  • Sveriges första sluss 
  • Lödöse