Stäng

Finns det en tagg från Kristi törnekrona i Skara domkyrka?

För att förödmjuka och plåga Jesus, den uttalade judarnas konung, placerades en krona av vasst törne på hans huvud inför korsfästningen. Idag anses denna törnekrona vara en av mest kända relikerna, och ett rykte viskar om att en del av den finns i Skara.

Törnekronan ska sedan 500-talet befunnit sig i Konstantinopel tills det att kejsar Balduin pantsatte den till venetianska köpmän år 1238. Den såldes därefter vidare till Frankrikes kung, Ludvig den helige. Kungen byggde då kapellet Sainte Chapelle i Paris för att kunna förvara törnekronan på en plats värdig en sådan relik. Till och från skänktes taggar från kronan bort, som små minireliker.

En del av kronan gavs år 1274 åt Norges kung Magnus Lagaböter, som överlämnade den till Apostlakyrkan i Bergen.

Kungens son, Håkan, skänkte därefter en av taggarna törntaggarna till Brynolf som var biskop i Skara. Den 2 september år 1304 mottog Brynolf taggen i Lödöse och sedan vandrade de i procession med reliken mot Skara.

Brynolf skrev även ett diktverk, tillägnat törnekronans kyrkliga högtidsdag den 2 september. Det lyder som följer, direkt från den västgötska medeltiden:

Nu en glad och ärorik
högtidsdag upprunnit
Herrens törne, dyr relik, 
Västergötland vunnit.

Hell, frälsning för vårt land,
läkedom för brotten,
dyra törne ur den krans,
vilken bars av drotten!

Skydda oss mot ondskans makt,
som vill oss förgöra!
Oss, dina dyrkare, lär,
att ett taggfritt leverne föra!

När Brynolf dog blev han helgonförklarad och detta, samt törnetaggen, bidrog till många vallfärder till Skara domkyrka.

Vad hände sedan då? Enligt sägnen murades törnetaggen in i någon av domkyrkans väggar för att undvika konfiskering under reformationen. Kanske finns den alltså kvar i Skara än idag.

 

Källa och lästips:

  • Pilgrim och vallfartsled – om medeltida vallfärder från och genom Lödöse av Rune Ekre

Anna Härdig

Anna Härdig är journalist och digital kommunikatör. Hon har en bakgrund inom arkeologi, marknadsföring och populärvetenskaplig astronomi.