Stäng

Kärlek, nål och tråd

Visste du att ordet slöjd finns omnämnt redan på 1300-talet? Eller att det står för slughet, kunnighet och påhittighet? Idag upptäcker fler och fler människor nyttan och glädjen med slöjden – en lika kreativ som hållbar sysselsättning.

Minns du grundskolans slöjdlektioner med ett leende eller frustration? Både och, kanske. Det var inte alltid lätt, men alltid roligt. Skaparglädjen i slöjden går sällan att ta miste på. Få verksamheter bygger som slöjd på lika delar kunskap och kreativitet. Och samtidigt tjänar slöjden nästan alltid ett jordnära och praktiskt syfte.

– Slöjd skulle kunna beskrivas som kortaste vägen till lösningen av ett praktiskt problem. Sen finns givetvis fler byggstenar; behovet av att uttrycka sig och den lyhörda dansen mellan människan och materialet, säger Jonatan Malm, hemslöjdskonsulent i Västarvet.

Slöjd – hälsan själv?

Slöjd har också hälsofrämjande effekter. Att jobba med händerna, fokusera och skapa är ibland ett närmast meditativt tillstånd. Den kreativa delen av hjärnan stimuleras medan pulsen och blodtrycket sjunker. På flera platser i Sverige har man faktiskt också pratat om att skriva ut slöjd på recept. 

Slöjd kan vara en oslagbar fysisk kombination av uteluft, självtillit och intensiv aktivitet i senor, muskler och de delar av hjärnan som i dag ofta somnar av rastlöshet framför våra olika skärmar. Kanske kan man till och med säga att slöjden är hälsan själv.
 

Hållbar aktivism 

De senaste åren har slöjden också tagit en större plats i det offentliga rummet och begrepp som slöjdaktivism, craftism och maker-kulturen börjar bli en del av den allmänna vokabulären. På gator och torg ser vi invirkade cyklar och lyktstolpar och inte sällan är slöjden närvarande vid olika evenemang som har med allt från familjeaktiviteter till mänskliga rättigheter att göra. Jonatan Malm fortsätter:

– Det är en påminnelse om att en annan värld är möjlig. Om att relationen mellan människa och natur kan vara jämlik och sund. Slöjden vägrar låta oss glömma vad en myllrande skog är, hur småskalig tillverkning går till och vilken fantastisk potential våra händer och skaparhjärnor har.

Kreativ gemenskap

Människor samlas, samtalar och slöjdar över hela världen. Så också runt om i Sverige. Västarvets hemslöjdskonsulenter bedriver en bred verksamhet i Västra Götaland med allt från slöjdklubbar för barn till att samordna, främja och utveckla slöjden för så många som möjligt. Och varsomhelst kan man stöta på människor som sysslar med hantverk av olika slag, ensamma eller i en kreativ gemenskap.

– Slöjd är som en blomsteräng av teorier, tänkta, utprövade och formulerade i symbios mellan hand och material. Men slöjden är också ett samtal, ett av de allra viktigaste just nu.

Mer om Västarvets hemslöjdskonsulenter

Västarvets hemslöjdskonsulenter arbetar med att främja allas möjlighet ta del av och utveckla nyttan och glädjen i slöjden. Bland annat erbjuds rådgivning, kurser och utbildningar, process- och utvecklingsstöd, program, utställningar, nätverk och kontakter inom slöjdområdet. Läs gärna mer här >>