Stäng

 
Håle-Tängs kyrka

Centralkyrka som är uppförd på 1800-talet och uppkallad efter arkitekten Emil Viktor Langlet – langletkyrka. Utmärkande är att kyrktornet och koret är placerat i mitten av kyrkan, med resten av byggnaden runtom. En del interiör kommer från den gamla kyrkan i Täng.

Emil Viktor Langlet heter den franskättade och Boråsfödde arkitekt som givit upphov till Langletkyrkorna, en typ av centralkyrka som exempelvis Håle-Tängs kyrka i Grästorps kommun. Det som utmärker centralkyrkorna är att kyrktornet och koret är placerat i mitten av kyrkan, med resten av byggnaden runtom.

Under 1800-talet ersattes många av de mindre medeltida kyrkorna med nybyggda. De gamla sockenkyrkorna i Håle och Täng försvann 1883 och ersattes av en gemensam kyrka 1884, Håle-Tängs kyrka. Den har fyra korta korsarmar och ett klocktorn i centrum. Emil Langlet, som utbildat sig till arkitekt på Chalmers, tyckte att centralkyrkor var den mest passande formen för en protestantisk gudstjänst eftersom predikanten då enklare kunde se och höras av alla århörarna. En centralkyrka som många annars känner till är självaste Hagia Sofia i Istanbul, dock inte designad av Langlet. Tyvärr.

Altarsatsen i Håle-Tängs kyrka är ifrån föregångaren i Täng. Predikstolen byggdes det en ny i samband med kyrkans uppförande, men de skulpterade allegoriska kvinnofigurerna som pryder den är likaså de från den gamla kyrkan i Täng. Även dopfuntarna, nattvardskalkarna och kyrkklockorna har hämtats från de gamla kyrkorna i Täng och Håle. Återbruk när det är som bäst!

Är du i närheten?

Vi har fått in tips på spännande platser i Grästorps kommun från allmänheten! Här kommer de så kallade bubblarna att kanske kika på om du ändå befinner dig här.

  • Nossan, stenvalsbroar
  • Kraftstationen Forshall