Stäng
Foto: Ian Schemper

En bro för kärlekens skull

Från Grinstad i södra Dalsland kommer en sägen om omöjlig kärlek. Den lilla orten har en historia från åtminstone tidig medeltid, vilket en kyrka från 1200-talet vittnar om.

Grinstad ligger vid Vänerns strand och om man vandrar längs med vattnet kan man se ett långsmalt rev på andra sidan sjön. Det är Hindens rev i Skalunda socken. Öster om Grinstad kyrka finns Hjortens udde.

En förälskelse som bygger broar?

Enligt en sägen var det en jätte som hette Hjorten och en jättinna som hette Hinden som var förälskade i varandra.

De försökte nå varandra genom att kasta ut sten i vattnet för att bygga en bro över sjön. De byggde på dagarna, men på natten rev det missunnsamma sjörået ner det jättarna hade byggt. Så de fick aldrig varandra och historien slutade i olycklig kärlek. Men myten lever vidare än idag.

Hindens rev och Hjortens udde är en del av ändmoränen som avlöser det flacka odlingslandskapet utmed Vänerns strand. Vid sjöskogen närmast Vänern finns det flera backstugor och små torp där man tidigare har försörjt sig genom fiskeri och andra sjöanknutna näringar.

På medeltiden gick kommunikationerna så mycket lättare över vatten än genom oländig terräng. Mycket av kulturutbytet och kristnandet av Dalsland skedde över vattnet från Västergötland.

 

Anni Bergström

Anni Bergström är bebyggelseantikvarie på Västra Götalandsregionens kulturmiljöenhet. Hon medverkar ofta vid olika byggnadsinventeringar och kyrkorenoveringar.