Stäng

 

Brittgården

Detta monument över rekordårens byggande ritades av arkitekten Ralph Erskine då Tibro var Sveriges möbelcentrum. Arkitekturen är djärv med platta tak, ovanliga fönsterformer, asymmetriskt placerade balkonger, loftgångar och ett ovanliga material- och färgval. Idag uppskattat för sina ovanliga planlösningar i boendet.

Tibro var på 50-, 60- och 70-talen Sveriges möbelcentrum. Möbeltillverkningen började i blygsam skala för över 150 år sedan och blev en storindustri under rekordåren. Det var ont om bostäder på den lilla orten, och den växande skaran av inflyttad arbetskraft krävde nya hem. Därför uppfördes det modernistiska bostadsområdet Brittgården i Tibro åren 1959–1969.  

Bostadsområdet ritades av den kände arkitekten Ralph Erskine. Erskine ville blanda människor med olika sociala bakgrunder genom att integrera olika boendeformer. Området skulle vara bilfritt, självförsörjande med butik, samlingslokaler, plats för daghem och inbyggda mötesplatser.

Området är idag uppskattat för sin kultur- och arkitekturhistoriska bakgrund och för sina ovanliga planlösningar i boendet. 

Djärv arkitektur

Arkitekturen är djärv med platta tak, ovanliga fönsterformer, asymmetriskt placerade balkonger, loftgångar och ett ovanliga material- och färgval. Just material- och färgvalen fungerar som områdets sammanhållande faktorer. Alla husen var ursprungligen vitputsade, hade svarta plåttak och skorstenar och de olika trädetaljerna ovanför fönster och dörrar och i balkonger, var färgsatta i falurött och tjära.

De varierade hustyperna har gett upphov till många olika lägenhetsvarianter med spännande lösningar. Här finns etagevåningar, lägenheter med uteplats, lägenheter med vardagsrum i vinkel och med pelare och inte minst de tidigare nämnda atriumhusen med möjlighet till insynsskydd i form av faluröda träskärmar som kan dras för trädgårdsdelen. Allt detta tillsammans, skapar ett annorlunda och spännande bostadsområde där europeiska influenser och svensk byggnadskultur blandats till en mix. Det kan ses som ett monument över rekordårens byggande. 

Det största ingreppet i området skedde under tidigt 1990-tal då man rev ett av flerfamiljshusen trots protester från både Riksantikvarieämbetet, museer och Erskine själv. 

 

Är du i närheten?

Vi har fått in tips på spännande platser i Tibro kommun från allmänheten! Här kommer de så kallade bubblarna att kanske kika på om du ändå befinner dig här.

  • Årebergs herrgård/bruk
  • Tibro motorstadium
  • Norra Höghult, missionshus

Källor

Prisma Västra Götaland, en digital plattform för industrisamhällets kulturarv.

Länsstyrelsen, Västra Götaland (2016). Moderna Monument – Från vardagligt till storslagenhet. Vänersborg: Cela grafiska AB.