Stäng

Foto: Ian Schemper

Brattön – ett bohuslänskt Blåkulla

Det bohuslänska Blåkulla, ön Brattön, ligger i Solberga socken i den södra delen av Hakefjorden, nära öarna Lövön och Älgön. Häxor samlas enligt gammal lokal folktro på öns 131 meter höga punkt. Något som har gett ytterligare liv till häxhistorien är ovanliga naturfenomen.

 

Här sägs åskans dån eka dubbelt så högt när den träffar berget. Ett ljusfenomen färgar dessutom ön mörkblå emellanåt. De här sakerna kan ha bidragit till att Brattön pekats ut som ett bohuslänskt Blåkulla av öarna i arkipelagen.

Att häxor flög till Blåkulla började spridas under de stora häxjakterna under senare hälften av 1600-talet. Då sade sig barn ha blivit bortförda av häxor till en ö där de deltog i djävulens onda riter.

Ett 40-tal personer bekände att de besökt Blåkulla när processerna var som värst.

På Blåkullen på Brattön fanns före 1658 en vårdkase som ingick i det norska vårdkasesystemet. Det var föregångare till det fyrsystem som vi idag är bekanta med i skärgården.

I Sverige avrättades omkring 400 personer för häxeri mellan 1492 och 1704. Av dessa inträffade de flesta fall (trehundra) under en kort men intensiv period: de åtta åren mellan 1668 och 1676, då den häxhysteri som kallas “Det stora oväsendet” bröt ut. Denna period är ökänd av intensiv häxjakt som brukar beskrivas i historieböckerna då man läser om häxprocesser i Sverige.

Julia Collinius

Julia Collinius är kommunikatör med en bakgrund som journalist på bland annat Sveriges Radio.