Stäng

 
Blomsholms fornminnesområde

En av Sveriges största skeppssättningar. I den rika kulturmiljön finns Bohusläns största domarring, gravfält från järnåldern och högar. Historien är lång – från järnåldern till medeltiden och det följande statarsamhället. Stenskeppet vi idag ser segla över ängarna är närmare 2 000 år gammalt.

Blomsholm i Strömstads kommun är platsen för en av Sveriges största skeppssättningar. I den rika kulturmiljön finns också Bohusläns största domarring, gravfält från järnåldern och högar. 

Blomsholm har en lång historia – från järnåldern till medeltiden och det följande statarsamhället. Stenskeppet vi idag ser segla över ängarna är närmare 2 000 år gammalt. Platsen fick sitt namn av den nordtyske adelsmannen Anders Blume som grundade säteriet 1625.

Den vackra kulturmiljön i Blomsholm med sina unika fornlämningar är verkligen en plats där man känner historiens berömda vingslag.

Västra Götalands största skeppssättning

En skeppssättning är en fornlämning med uppställda stenar som i en oval krets formar ett skepp. Den mäktiga skeppssättningen i Blomsholm är 41 meter lång, 9 meter bred och består av 49 stenar. Långsidornas stenar är lägre och ordnade så att de lägsta stenarna står mitt på långsidorna, vilket ger skeppet en effektfull konkav profil.

Varför forntidens människor byggde skeppssättningar är inte helt klarlagt. De tolkas ofta som gravmonument då det ibland har hittats krukor med brända ben efter döda som begravts inne i skeppet. I vissa fall kan de också ha haft funktionen av ett slags kalender eller kultplats.

Domarringen på platsen är unik och Bohusläns största. En domarring är forntida gravanläggning i formen av en cirkel. Stenarna är oftast udda till antalet, sju eller nio stenar. Men domarringen i Blomsholm består av ett jämnt antal med tio stenblick runt mittstenen. Diametern är hela 38 meter.

I närheten av Blomsholm finns också Grönhög – en enorm gravhög på med nära 50 meter i diameter och sex meter hög. Högen har uppförts av torvor ovanpå ett tidigare anlagt röse med en brandgrav från äldre järnåldern.

Säteri, kulturled och kafé

Säteriet i Blomsholm har genom åren haft olika funktioner. Under Karl XII:s krigståg mot Norge fungerade säteriet som fältsjukhus eftersom det låg vid Galärvägen, den transportled som Karl XII med flera hundratals soldaters hjälp använde för att transportera tolv fartyg över land och via sjöarna Strömsvattnet och Färingen till Idefjorden.

En skyltad kulturled går från parkeringen vid säteriet till skeppssättningen för att sedan fortsätta upp mot domarringen och gravfälten och tillbaka till parkeringen. I en renoverad statarlänga finns också ett kafé.

Är du i närheten?

Vi har fått in tips på spännande platser i Strömstads kommun från allmänheten! Här kommer de så kallade bubblarna att kanske kika på om du ändå befinner dig här.

Källor

Människans monument – 100 sevärda fornlämningar i Västra Götalands län. Författare Mats Hellgren och Leif Johansson.

Strömstads kommun

Turistrådet Västsverige