Stäng

Att skapa mening över tid

Är öppna, demokratiska platser framtidens kulturarv? Det tror Marie Hellervik, intendent på Göteborgs stadsmuseum som dagligen jobbar med museets omfattande samlingar. Ur ett framtidsperspektiv ser hon kulturarvet som ett meningsskapande värde som vi alla ansvarar för.

Kulturarv för mig är något som skapar mening över tid, mellan människor, mellan människor och landskapet som vi rör oss i. Det är ett värde, något värdefullt, något som vi alla ansvarar för att framtiden också ska kunna få ta del av. Kulturarv är för mig precis som naturen, något vi måste vara rädda om. Natur och kultur – yin och yang.

Hur ser du på kulturarv i relation till hållbarhet?

Från mitt perspektiv är kulturarv hållbarhet. Vad menas? Jo, hållbart handlar om något som håller över tid – från historien och in i framtiden. För att något ska kunna ärvas måste det ha sin förankring i det som har varit, men syftar till att föras över in i framtiden.

Kulturarv och hållbarhet är två begrepp som förhåller sig liknande till tidsfenomenet. För att något ska kunna bli ett arv måste det vara hållbart annars kan inte överföringen eller transcendensen ske.

Kulturarv har visat sig vara hållbar kultur, något som rört sig genom tid, ibland med en förändrad innebörd eller funktion, men fortfarande närvarande och berörande för människor. Jag hoppas att bibliotek kan komma att bli sådana platser i framtiden om de inte kan fylla den funktion de har idag. För ett tänkbart scenario är att den fysiska platsen bibliotek egentligen inte behövs för intag av information men där jag ser att platsen kan lyfta andra funktioner. Det kan vara värden rörande demokrati, multisensoriska upplevelser, mellanmänskliga möten, insikter, det oväntade och slumpen.

Om du bara får välja en sak, företeelse eller ett fenomen som du tror att människor i framtiden kommer uppfatta som ett betydelsefullt kulturarv – vad skulle du välja då?

Jag tror att biblioteken kommer att bli en viktig del av framtidens kulturarv. I en framtid då all information kan delas via nätet och molnfunktioner tror jag ändå att vi kommer att ha behov av platser.

Biblioteken kan då bli en sådan plats där vi möts i verkligheten, klappar böckerna på ryggarna, öppnar dem, stryker sidorna med våra verkliga händer och känner att det finns föremål som förenar oss över tid, genom tankar och som berör.

Vilken roll tror du att museerna kommer spela i framtiden?

För några år sedan fanns det diskussioner på museerna om att det digitala i stor utsträckning skulle kunna ersätta föremålens funktion i museerna. Vem behövde bilder eller föremål när allt kunde reproduceras via digitala medier, 3D-animeringar, digitala bilder och VR? Samtidigt uppstod en debatt om faktaresistens och vad det gör med ett samhälle, människornas syn på trovärdighet, källkritik och ansvar för åsikter.

Museerna är av gammal hävd institutioner som rör sig inom det här fältet. Vad kan vi påstå om historien, hur visualiserar vi det och är det angeläget eller ens trovärdigt?

Min uppfattning blev att när mycket kan manipuleras genom digitala medier, bilder förändras, ljud samplas och miljöer skapas – då blir museernas föremål och verksamhet ett slags bevis. Stolen blir till beviset att stolen på bilden faktiskt har funnits och inte är en digital skapelse. Porslinets patina över århundraden blir det historiska beviset vilket än så länge är oerhört svårt att reproducera även om flera har försökt. Inte minst kan vi se detta om man tittar på arkivaliernas bärande kraft som vittnesbörd om det som hände under andra världskriget. Så från att de digitala bilderna varit ett sätt att bekräfta föremålens existens ser jag nu ett skifte där det blir precis tvärt om.

På så vis kommer museerna att spela en roll i framtiden, genom samlingarna och utställningar. Utöver det tror jag förstås att museerna kommer att fylla de funktioner jag ser i framtiden ser för bibliotek – en plats att träffas och förundras, skapa och förändra.

 

Marie Hellervik

Marie Hellervik är intendent vid Göteborgs stadsmuseum. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter rör föremålshantering i samband med utställningar, undervisning och frågor kring kunskapsuppbyggnad. Ett stort intresse för kvinnohistoria finns också. Vill du veta mer om Göteborgs stadsmuseum? Klicka här!