VÄSTRA GÖTALANDS SJU UNDERVERK

BLAND 49 FANTASTISKA KULTURMILJÖER

EN ODYSSÉ BLAND VÄSTSVENSK BYGGNADSKULTUR, FÖRHISTORIA OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

I Västra Götaland finns det många fantastiska kulturmiljöer att se och upptäcka. För att uppmärksamma dessa nominerades och presenterades en utvald kulturmiljö från vardera av de 49 kommunerna i Västra Götalands län. Urvalet har varit subjektivt och projektet en kul grej med glimten i ögat – men målet har varit att skapa kännedom om den lokala historien, berätta om spännande platser och inspirera till utflykter. Bland de som nominerades skulle sedan sju underverk röstas fram…

DE SJU VINNARNA

Efter en spännande omröstning med över 12 000 röstande utsågs Västra Götalands sju underverk: Akvedukten i Håverud, Bohus fästning, Hållö fyr, Karlsborgs fästning, Läckö slott, Stångehuvuds fyrhus och Torpa stenhus.

Akvedukten i Håverud

Ingenjörskonst som hjälpte till att förena Östersjön med Västerhavet via Göta kanal. Bakom konstruktionen stod Nils Ericsson som insåg att Håveruds branta stup, lösa bergarter och starka ström krävde en akvedukt istället för en vanlig sluss.

Melleruds kommun

Bohus fästning

Mäktig fästning som minner om krutrök, maktkamper och rik nordisk historia. Trots fjorton belägringar från det att fästningen byggdes under tidigt 1300-tal till och med att den togs ur bruk på 1700-talet har borgen visat sig vara ointaglig av anfallande trupper.

Kungälvs kommun

Hållö fyr

Bohusläns äldsta fyr omgiven av salta vindar och makalös natur. Hållö är ett naturens mästerverk i röd granit som slipats av inlandsisen. 1842 tändes Hållö fyr för första gången och 2017 firades dess 175-årskalas. Hållö fyr är Bohusläns äldsta bevarade fyrtorn.

Sotenäs kommun

Karlsborgs fästning

Karlsborgs fästning är en av Sveriges största och bäst bevarade. I början av 1800-talet behövde Sverige utöka sitt försvar och fästningen byggdes på initiativ av Karl XIV Johan. Sedan 1935 är fästningen ett statligt byggnadsminne som idag är öppen för besökare.

Karlsborgs kommun

Läckö slott

Det sagolika kalkstensslottet vid Vänern har medeltida ursprung och nämns första gången i skrift 1294 av skarabiskopen Brynolf Algotsson. Det slott vi ser idag har fått det mesta av sin prägel under den tid då det ägdes av greve Magnus Gabriel De la Gardie på 1600-talet.

Lidköpings kommun

Stångehuvuds fyrhus

Mitt på de runda klipphällarna som leder ner i havet står ett vitt, litet fyrhus som byggdes 1890 och som tronar över Bohusläns kanske vackraste havsutsikt. Idag ägs fyrhuset av Carl och Calla Curmans stiftelse.

Lysekils kommun

Torpa stenhus

Uppfördes under sent 1400-tal och har aldrig sålts, utan skiftat ägare genom arv. Slottet är ett av Sveriges bäst bevarade herresäten från medeltiden, komplett med riddarsal i renässansstil och hemsökelser. Härifrån hämtade Gustav Vasa hem sin tredje fru Katarina Stenbock.

Tranemo kommun

ÖVRIGA NOMINERADE KULTURMILJÖER

Alla kan inte vara vinnare − men väl värda ett besök ändå! Så här kommer ytterligare 42 intressanta platser att upptäcka. Det finns en utvald kulturmiljö per kommun, så bor du i någon av dessa ligger kanske nästa utflyktsmål alldeles runt knuten?

Blomsholms fornminnesområde

En av Sveriges största skeppssättningar. I den rika kulturmiljön finns Bohusläns största domarring, gravfält från järnåldern och högar. Historien är lång – från järnåldern till medeltiden och det följande statarsamhället. Stenskeppet vi idag ser segla över ängarna är närmare 2 000 år gammalt.

Strömstads kommun

Brittgården

Detta monument över rekordårens byggande ritades av arkitekten Ralph Erskine då Tibro var Sveriges möbelcentrum. Arkitekturen är djärv med platta tak, ovanliga fönsterformer, asymmetriskt placerade balkonger, loftgångar och ett ovanliga material- och färgval. Idag uppskattat för sina ovanliga planlösningar i boendet.

Tibro kommun

De fyra skorstenarna

De fyra skorstenarna utgör en klassisk siluett som berättar om Stenungsunds industriella utveckling. De två första byggdes samtidigt som ortens kraftverk 1959 och är 153 meter höga. 1966 tillkom ytterligare två skorstenar på Vetteberget.

Stenungsunds kommun

De ornamenterade lyktstolparna

Lyktstolparna togs fram i en tävling inför jubileumsutställningen 1923. Och de belyser inte bara vår väg om natten – de berättar också om vägen vi vandrar. Det är alltså ingen slump att vi hittar Amor med sin båge på stolparna i Slottsskogen.

Göteborgs kommun

Gamla staden i Hjo

En trästad med medeltidspräglat byggnadsmönster. Här förenas det förflutna med nutidens behov och särskilt torget är sällsynt välbevarat med sin karaktär från 17- och 1800-talets agrara köpstad, med kyrkan och stadshuset som offentliga institutioner.

Hjo kommun

Gravfältet Stenehed

Vid järnåldersgravfältet Stenehed finns omkring fyrtio fornlämningar; högar, stensättningar, resta stenar, en domarring och en skeppssättning. Placeringen av bautastenarna är originell – de står i en lång, något krökt rad där de blir högre och högre i riktning från norr mot söder.

Munkedals kommun

Gräne gruva

Mellan sjöarna Lilla Hallången och Holsjön ligger Gräne gruva. Gruvan lades ned i början av 30-talet, men du kan än idag besöka dagbrottet. Det sägs att stigen som leder upp till gruvan glittrar och glimrar, en påminnelse om dess forna glansdagar.

Svenljunga kommun

Gäsene tingshus

Lag, ordning och kulturminnesmärkt historia inryms i Gäsene tingshus från 1700-talet. Byggnaden är nu till största delen museum, och bjuder på både estetiska och kunskapsmässiga upplevelser. Till exempel är klottret i arresterna fortfarande kvar.

Herrljunga kommun

Hedareds stavkyrka

Stavkyrkan uppfördes i strid med dåtidens ideal på 1500-talet och är idag landets enda bevarande från medeltiden. Vid en ombyggnad på 1700-talet tillkom fönster, trägolv, läktare och predikstol.  Väggmålningarna i koret sägs vara lika gamla som kyrkan.

Borås kommun

Hogastenen

Ute på ön Orust hittar vi Hogastenen, en runsten från 800-talet. Det omgivande gravfältet är från järnåldern och innehåller flera rösen, domarringar och bautastenar. Namnet Hoga i sig härrör troligtvis från det fornnordiska ordet ’haugar’ som betyder just högar i betydelsen gravhögar.

Orust kommun

Håle-Tängs kyrka

Centralkyrka som är uppförd på 1800-talet och uppkallad efter arkitekten Emil Viktor Langlet – langletkyrka. Utmärkande är att kyrktornet och koret är placerat i mitten av kyrkan, med resten av byggnaden runtom. En del interiör kommer från den gamla kyrkan i Täng.

Grästorps kommun

Håvestenen

Håvestenen är ett magnifikt minnesmärke från äldre järnåldern. Stenen är fyra meter hög och ses som en symbol för Valbodalen och Färgelandatrakten. Bland stenarna på Håvestens gravfält är den mest välkänd.

Färgelanda kommun

Hällristningarna i Högsbyn

På en udde i sjön Råvarpen ligger Högsbyn vid Tisselskog och här finns också Dalslands största fornminnesplats med omkring 2000 bilder på 50 hällar. Bilderna är skapade under bronsåldern och motiven är fantasifulla och kreativa. 

Bengtsfors kommun

Hällristningsområdet

Hällristningarna i Tanum är en världsunik bildskatt från bronsåldern – så speciell att den finns med på Unescos världsarvslista! I området finns hela 600 hällristningsplatser där de mest lättillgängliga är Vitlycke, Aspeberget, Litsleby och Fossum.

Tanums kommun

Klaffbron

Klaffbron var vid invigningen 1916 Europas längsta klaffbro. Fyrtiotre meter lång och byggd med nitade plåtbalkar, i en stil som för tiden både var tekniskt och designmässigt banbrytande. Brobygget baserades på ritningar av den kände konstruktören Joseph Baermann Strauss. 

Vänersborgs kommun

Kulturmiljön kring Thorskogs slott

Historia och formspråk i spännande samspel. Thorskogs slott har anor sedan 1200-talet och har gått från norsk kungsgård till engelsk nyrenässans. Runt slottet finns intressanta och välbevarade skol- och bostadsmiljöer med mera.

Lilla Edets kommun

Kungslena kyrka

Kyrkan med de tre tornen, det största symboliserar Birger Jarl. Byggdes på uppdrag av Erik den läspe och halte som ett minne till fadern Erik Knutssons seger vid Kungslena. Kyrkan om- och tillbyggdes under 1400-talet och under år 1716.

Tidaholms kommun

Kvarnbyn

Ursprunget till själva ortsnamnet från ordet mölna, där man mal. Kvarnbyns vattendrivna kvarnar omnämns redan på 1300-talet. Med hjälp av kvarnarna kunde här tillverkas mjöl, papper och textilier vilket betytt mycket för platsens historiska utveckling.

Mölndals kommun

Kvarteret Amiralen

En välbevarad retroskatt som fångar en omtyckt epok. Kvarteret Amiralen i Nossebro var en gång hjärtat i kommunen med bland annat polisstation, varmbadhus och kommunkontor. Idag är det en del av Essunga kommuns retrosatsning.

Essunga kommun

Lagerhuset

Massivt spannmålslager som vittnar om jordbrukets omvandling. Lagerhuset från 1918 är ett av nio svenska superlager som anlades för att undvika hungerkriser, ritade av arkitekten Gunnar Asplund. Idag är lagret i Vara landets största innanför kusterna.

Vara kommun

Lugnås qvarnstensgruva

Lugnåsberget är Västergötlands minsta platåberg och här hittar du qvarnstensgruvan. Den var i bruk från 1147 till 1919 – nästan 800 år! Idag är gruvan ett turistmål med kafé, museum och vacker natur runt brottet och det gamla kvarnstenstorget.

Mariestads kommun

Megalitgravarna

De 5 000 år gamla megalitgravarna är monument över en förfluten tid – de äldsta byggnadsverken som människan skapat och som fortfarande finns kvar. I Falbygden finns ett stort antal gånggrifter och hällkistor, bland dem Sveriges största gånggrift.

Falköpings kommun

Mellbydalens väderkvarnar

På 1800-talet gick Mellbydalen under namnet Kvarnarnas dal och här tros det ha funnits ett hundratal väderkvarnar. När elektriciteten slog igenom försvann de flesta men flera kvarnar har räddats av ideella föreningar.

Alingsås kommun

Nääs slott

Den bäst bevarade 1800-talsmiljön i Sverige. Här spenderade Selma Lagerlöf tjugotvå somrar med sin vän Sophie Elkan, systerdotter till August Abrahamsson som blev slottets siste private ägare. Omgivningarna runt Nääs är mer eller mindre oförändrade sedan 1920-talet.

Lerums kommun

Olidans kraftstation

Mitt i den berömda fallfåran i Trollhättan ligger den svenska elproduktionens vagga – Olidans kraftstation, färdig 1921. Här möts naturens krafter och tekniska landvinningar i ett monument över det tidiga 1900-talets svindlande ingenjörskonst.

Trollhättans kommun

Ornunga gamla kyrka

På den långsträckta höjden Svältorna ligger medeltidskyrkan Ornunga. Enligt en sägen uppfördes kyrkan av två rika systrar på godset Sällerhög på 1200-talet. Kyrkan är idag en av landskapets bäst bevarade kyrkoplatser från det gamla bondesamhället.

Vårgårda kommun

Parsetjärns skans

Idag är skansen lättillgänglig och lugn, men när den byggdes 1940 – 1943 var läget annorlunda. Försvarsanläggningens uppgift var att försvåra ett tyskt anfall från Östfold, och skyttevärnen berättar historien om en tid då Sverige hotades av invasion.

Dals-Eds kommun

Partille herrgård

En byggnad med anor från 1300-talet och som år 1583 köptes loss från kronan för bara arton och en halv daler. Har tillhört flera adliga släkter, bland annat Per Brahe. Fasadens utseende idag har hämtat inspiration från engelsk arkitektur.

Partille kommun

Pater Noster

Fader vår, mitt i havet står… Pater Nosterskären består av 97 öar och det sägs ha varit Sveriges farligaste område för sjöfarare. Därför uppfördes fyren på Hamneskär år 1868. Idag är Pater Noster ett unikt besöksmål i den yttersta skärgården.

Tjörns kommun

Plantaget i Gamla staden

Platsen som överlevde alla bränder – en av Sveriges bäst bevarade 1700-talsmiljöer. Plantaget är en del av Åmåls gamla stadskärna och utgörs av en lummig park omgiven av vackra trähus. Ursprungligen användes platsen som stadens torg.

Åmåls kommun

Repslagarbanan

Ett levande museum där maskinerna fortfarande producerar rep vid behov. En av Sveriges längsta repslagarbanor och en av få i Norden i sitt slag. Byggnaden hotades på 90-talet av rivning men räddades av föreningen Bevara Repslagarbanan.

Ale kommun

Ribbingsfors herrgård

Ribbingsfors herrgård ligger bland idylliska ekhagar i Amnehärads socken. Ledordet är nyklassicism och huvudbyggnaden och den södra flygelbyggnaden pryds av vackra snickeridetaljer från 1830-talet. Det var här som Frans G. Bengtsson skrev sin berömda roman Röde orm.

Gullspångs kommun

Skara domkyrka

En rikskänd profil i dubbel bemärkelse. Kyrkan invigdes på 1150-talet men de två tornen som gett den smeknamnet Skara byxor tillkom under 1800-talet. Idag är den en av Sveriges mest framträdande kyrkor och tornen syns på långa avstånd över slätten.

Skara kommun

Spinneriet i Rydal

Vattenkraft och arbetarhistoria i textilindustrins vagga – spinneriet i Rydal är en industrihistorisk kulturpärla från 1853. Traktens tradition av vävning som hemindustri lade grunden till det som idag är Sveriges äldsta bevarade spinneri.

Marks kommun

Stationshuset i Hultafors

Genom byggandet av stationshuset uppstod samhället i Hultafors 1907–09. Utformat i en engelskinspirerad villastil var stationshuset centralpunkt i samhället med verksamheter som post- och bankväsende. Övervåningen fungerade som bostad åt stationspersonalen.

Bollebygds kommun

Stenbrottet på Kinnekulle

Det 40 meter djupa kalkstensbrottet kan sägas vara Västsveriges svar på Grand Canyon. Sedan brytningen lades ner 1979 har brottet gått från stökig och högljudd industrimiljö till ett lugnt, naturskönt område som är populärt för utflykt och vandring.

Götene kommun

Svetshallen

Den mäktiga svetshallen från 1946 har spelat en avgörande roll i Uddevallas stadsutveckling. För varje ny fas i Uddevallavarvets utveckling byggdes nya bostäder och stadsdelar och under den 40 år långa varvsepoken fördubblades stadens befolkning.

Uddevalla kommun

Töreboda järnvägsstation

Anses vara en av de bättre bevarade från järnvägarnas första utbyggnadsskede på 1850-talet. Byggnaden för tankarna till en italiensk villa med drag av florentinsk renässans med detaljer från den så kallade schweizerstilen.

Töreboda kommun

Vaholms övertäckta bro

En hängverksbro där kombinationen av bro och hus är det unika. Byggdes under 1800-talet då brohus innebar en dyrare drift än en vanlig bro, vilket tyder på att valet av denna form av bro var ett sätt att signalera välstånd.

Skövde kommun

Wendelsbergs folkhögskola

Storslagen trävilla från 1883 i romantisk parkmiljö. Med sin påkostade utformning är disponentbostaden Wendelsberg en byggnad av stort kulturhistoriskt värde, som också berättar om industrisamhällets framväxt i Mölnlycke.

Härryda kommun

Årås säteri

En av de främsta gårdarna i Västra Götaland med koppling till Gustav Vasa. Säteriet har hela 16 rum och källargrunden är från 1400-talet. På senare år har Bygdegårdsföreningen Årås Kvarn arbetat idogt med att återskapa miljöer vid och runt säteriet.

Ulricehamns kommun

Öckerö gamla kyrka

Stenkyrka från 1400-talet som byggdes om 1781. Man rev då det gamla koret och förlängde byggnaden, som blev dubbelt så lång, med ett kor av långhusets bredd. Innehåller unika takmålningarna av Jean Liljedahl från slutet av 1700-talet.

Öckerö kommun