Stäng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018
Verksamhetsberättelse
VÄSTARVET SLÖJD OCH REGIONAL
PEDAGOGIK
Det här är Västarvet slöjd och Regional pedagogik
Den 1 juli 2018 slogs enheterna Västarvet Slöjd och Västarvet Regional pedagogik ihop till en gemensam enhet som också fick ett nytt uppdrag och en konsulenttjänst som ska utveckla natur- och kulturarvspedagogiska aktiviteter och besöksmål inom arrangörsstödet för målgruppen barn och unga i Västra Götaland.
Läs mer
Slöjd för barn och unga
Barn och unga är prioriterade målgrupper i Västra Götalands regionala kulturstrategi och även i den treåriga kulturplanen. Där står att läsa att ”Offentligt finansierad kulturverksamhet har ansvar för att främja barn och ungas rättigheter”.
Läs mer
Jämställdhet Jämlikhet och mångfald
Inom slöjdens område är kvinnor en dominerande grupp både när det gäller produktion och konsumtion av kulturen. Detta står i kontrast till många andra kulturområden där män till större del är producenter medan kvinnor generellt är större kulturkonsumenter. Dock finns det andra ojämlika förhållanden där särskild uppmärksamhet bör riktas för att öka allas lika möjligheter att skapa och ta del av slöjd.
Läs mer
Internationella samarbeten
Att genom ett vidgat och fördjupat kulturutbyte med andra regioner öka internationaliseringen är ett strategiskt område fastställt av Västra Götalandsregionens Kulturnämnd. Slöjdutövandets likheter oavsett nationella gränser tillsammans med dess möjlighet att verka utan talade ord lämpar sig väl för internationella samarbeten.
Läs mer
Samarbete med civilsamhället
Nätverken och organisationerna i det civila samhället är många: makerrörelsen har under de senaste åren etablerat sig på flera platser i regionen; de tre ideella länshemslöjdsföreningarna i regionen har nästan 3000 medlemmar; nätbaserade nätverk samlar intressegrupper och olika sammanslutningar träffas för att sticka, tälja, brodera eller utöva craftivism tillsammans.
Läs mer
Kunskapsuppbyggnad inom slöjd
Förmedlingen av slöjdkunskap sker på många sätt och på olika nivåer. Via kurser, framförallt på Nääs men också på andra platser i regionen, finns möjlighet till fördjupning i slöjd-tekniker. En satsning på täljcaféer runt om i regionen gav många möten med täljintresserade och det startades en äggostformsgrupp i samarbete med en av länshemslöjdsföreningarna.
Läs mer
Slöjd som Näring
I Västra Götalands kulturplan 2016–2019 går att läsa ” Hemslöjd är ett område som ligger nära näringslivet och lämpar sig väl för att skapa möten, dialog och utbyten mellan människor med olika kultur och bakgrund”. Flera av regionens slöjdföretagare arbetar idag med möten och dialog, både språklig och materialbaserad. De senaste årens ökade statliga satsning på mer kultur i skolan har öppnat upp för ett nytt arbetsfält för slöjdföretagare och många barn kan nu möta professionella slöjdare i sin skolmiljö.
Läs mer
Regional pedagogik
Turnerande utställningar
Läs mer
Förvaltningsövergripande uppdrag
Läs mer
Personal
Västarvets samordnare för mänskliga rättigheter har deltagit i MR-dagarna i Älvsjö 15–16 november samt deltagit i Avdelningen mänskliga rättigheters tre nätverksträffar för MR-samordnare i Västra Götalandsregionen.
Läs mer
Vill du veta mer?
Läs mer
Tack till våra samarbetspartners
Läs mer