Stäng
 
 
 
 
 
 
 
Spektrum
2016 – 2017
ÅTERRAPPORTERING FAS 2
”En gång var vi fåglar”
Så börjar en av de riktigt gamla romska sagorna. En allegorisk berättelse om romernas ursprung, deras egenart och närvaro på den europeiska kontinenten under århundraden. En saga.
Läs mer
Inledning
Spektrum handlar om att öka kunskapen om nationella minoriteter, med fokus på identitet, språk och mänskliga rättigheter. Men hur förändrar man attityder? Och hur låter man de nationella minoriteterna själva komma till tals? Här kan du läsa mer om hur projektet började och hur processen har sett ut.
Läs mer
Sammanfattning Fas 2
Den turnéanpassade utställningen Romer – en av fem nationella minoriteter skapades för att ge en bakgrundsbild av romernas historia i Sverige. Den gav också en grund för att jobba med föreläsningar, kunskapsspridning och workshops för ungdomar och skolor.
Läs mer
Uppdraget
Västra Götalandsregionens kulturnämnd vill på olika sätt ge förutsättningar för att våra nationella minoriteter själva ska få möjlighet att artikulera sitt kulturarv. Europarådets ramkonvention om skydd för de nationella minoriteterna är en av utgångspunkterna för kulturnämndens riktlinjer Rätten att delta i kulturlivet.
Läs mer
Genomförandet
Hur producerar man en turnerande utställning i ett smidigt och mobilt format? På vilka platser ska den visas för att ge bäst effekt? Och hur kan ungdomar bidra till att skapa relevanta frågeställningar om nationella minoriteters situation?
Läs mer
Samverkan med andra arrangörer
Spektrum har på olika sätt arbeta med att synliggöra romernas historia och samtid. Ledord i det arbetet har varit samverkan och involvering – vilket har skapat förutsättningar för att jobba strategiskt såväl som kreativt i skapandet av utställningar, föreläsningar och workshops.
Läs mer
Erfarenheter och slutsatser
Att driva projekt och vara ett stöd i komplexa processer kräver kompetens och erfarenhet. Projektet Spektrum har skapat förutsättningar som hållbara kunskapsresurser och nätverk. Nu avslutas projektet – men arbetet är långt ifrån klart.
Läs mer