Stäng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturarv för framtida generationer
Om kulturarv och klimatförändringar i Västsverige
Kulturarv och klimatförändringar i Västsverige
Framtiden rymmer ofta löften. Men även hot som ökad nederbörd, höjda havsnivåer, brandrisker och högre temperaturer. Detta är bara några exempel på hur klimatförändringarna kommer att påverka oss, men också vårt kulturarv. Den stora frågan är – hur kan vi jobba förbyggande för att inte miljöer både utomhus och inomhus tar skada? Genom analys, åtgärder och långsiktig förvaltning kan vi skapa förutsättningar för att framtiden också har en attraktiv historia.
Läs mer
Vad händer de närmaste 100 åren?
Ingen har undgått att vi befinner oss i en period av hastiga klimatförändringar. De flesta är överens om att den är orsakad eller i vart fall påskyndas av människan de senaste århundradena. När det gäller kulturarvet så är orsakerna mindre intressanta än de effekter som klimatförändringarna orsakar.
Läs mer
Effekter av klimatförändringarna
Ökad årsnederbörd är en av flera effekter som klimatförändringarna för med sig.
Läs mer
KLIMAT, KONSERVERING OCH OFFENTLIG KONST
Temperaturväxlingar, ökad luftfuktighet och växtlighet påverkar också kulturarvet. Det innebär också att konservatorerna möter nya utmaningar.
Läs mer
Värdefull bebyggelse
Översvämningar, köld- och frostsprängningar, missfärgningar och biologiska angrepp. Den kulturhistoriska bebyggelsen står inför stora utmaningar.
Läs mer
Energi, klimat och kyrkans kulturarv
Svenska kyrkan förvaltar kanske det största kulturarvet i Sverige. Och det är ett kulturarv som ständigt måste vårdas i kamp mot tidens tand, eller i själva verket, klimatet. Både inom- och utomhusklimatet påverkar kyrkorna och dess inventarier.
Kunskap, modeller och verktyg
Klimatförändringarna påverkar oss inte bara nu och i framtiden. De kommer också att påverka vår historia.
Läs mer
Hur ska vi hantera detta?
Att arbeta med klimatfrågor är ett sätt att bedriva långsiktig förvaltning av vårt kulturarv.
Läs mer
Vad har vi att vänta oss?
Tomas Brandt, projektledare för Klimatförändringar och kulturarv berättar om vad vi har att förvänta oss de kommande 100 åren. Platsen är Gustafsberg i Uddevalla, Sveriges äldsta badort.
FORUM FÖR KLIMAT OCH KULTURARV
Forum för klimat och kulturarv 2017 arrangerades av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Västarvet, Kulturmiljö Halland, Bohusläns museum, Göteborgs stadsmuseum och Länsstyrelserna i Halland och Västra Götaland.
Läs mer
Om projektet Kulturarv och klimatförändringar i Västsverige
Läs mer