Stäng


Svartkonstboken i Skövde

1945 lämnade en kvinna vid namn Alma Larsson över en handskriven bok till Skövdeortens Hembygds- och Fornminnesförening. Det var inte vilken bok som helst, utan en så kallad svartkonstbok. Ingen vet hur Alma fick tag i boken, vars ägare Jonas Tjäder, aldrig identifierades.

På 1920-talet hörde Ivar Oscar Fridell, chefen för föreningens museum, att det skulle finnas en svartkonstbok hos Alma Larsson i Bjärby. Han gjorde sitt bästa för att övertala Alma att överlämna boken till museet, vilket hon också gjorde, några decennier senare.

Så vad är då en svartkonstbok? Jo, en bok där du med hjälp av svart magi skaffar dig saker du vill ha, eller personer du åtrår. Det kan till exempel gälla en skatt med pengar, tur i kärlek, skydd mot onda andar, spöken eller bot mot sjukdomar.

Här är några exempel på råd som ges i svartkonstboken:

Att narra qwinfolk säga alt hwad de weta
Lägg en Swaletunga i din mun. Kyss henne så sker det.

Att blifwa osynlig
Tag en stor förgiftad groda, stick hennes wänstra öga ut, tag en ärta sätt den i det utstungna ögat och graf hene sedan ned i jorden, der af upwäxer en ärteref med ärter på, af dem tag en och lägg under tungan så blir du osynlig.

At alltid vinna uti spelande
Tag en nåhl som ett lik är insytt med, och sätt den under bordet så winner du.

Att få goda hästar
Tag 3 lortar på en annans dynghög brän dem i stallet på en sten, gif hästarna det in i hafre, på en Söndagsmorgon innan Solen upgår. Eller också gif dem qwinomjölk i hafre.

Faran med att äga en svartkonstbok, och sedan avlida
Det sägs att om ägaren till en svartkonstbok hinner avlida innan hen hunnit göra sig av med boken, kommer personen aldrig få ro i sin själ. Detta är en anledning till att det finns så få svartkonstböcker kvar idag, de flesta har helt enkelt bränts upp.

Svartkonstbok låg gömd bland hembygdsföreningens pinale i femtio år tills den under 1990-talet hittades under en inventering. Svårtydd text kan ha varit en av anledningarna till att man inte valt att lyfta fram boken tidigare.

Den finns idag att läsa digitalt på Skövde stadsmuseum.

Svartkonstböcker skrevs inte sällan av präster, eftersom det inte var alla som var läs-och skrivkunniga vid den här tidpunkten. Anledningen till de skrivna böckerna kan ha varit att kartlägga och ta udden av trolldomen i samhället.

Prästen som skrev svartkonstboken
Författaren till svartkonstboken i Skövde hette Isac Friberg och var en präst utbildad i Lund. Han föddes 1736 i Sundserud i Melleruds kommun. Han var son till arrendatorn Per Jönsson och Elin Larsdotter. Man tror att han ändrade namn till Friberger under studenttiden. Det var vanligt att de som studerade vid universitet snyggade till sina namn på den tiden. Friberg skrevs in på Västgöta nation 1769 och prästvigdes 1776.

1777 anklagades Friberg för att ha sålt en svartkonstbok till en bonde i Malmö som tyckt den var obrukbar. Boken hade följande titel: Vinculum Infernorum ”eller underrättelse om fördolda skatters framskaffande genom orena andars tillhjelp”.

Han kom sedan att arbeta på några olika ställen, som komminister i Lidköping och kyrkoherde i Vartofta Åsaka. Han gifte sig med Ebba Elisabeth Wennerblad 1782. Ebba avled två år senare, och Isac gifte då om sig med dottern till en fänrik samma år. Han dog den 31 maj 1818.

Boken dateras vid första sidan till den 22 september, 1770.

Källa: 
Linde, Gunnar. 1996. En svartkonstbok i Skövde. Billingsbygden Årgång 23. Sid. 25-32.

Tips!

Svartkonstboken finns idag att läsa digitalt på Skövde stadsmuseum.

Men se upp! Det gäller att veta vad man gör när man använder sig av trollformler. 

 

No harm ever came from reading a book…
Evelyn Carnahan, Mumien, 1999.

Julia Collinius, Västarvet

Julia Collinius är journalist och digital kommunikatör i Västarvet. Hon har en bakgrund inom litteratur- och filmvetenskap.