Stäng

 
Pater Noster

Fader vår, mitt i havet står… Pater Nosterskären består av 97 öar och det sägs ha varit Sveriges farligaste område för sjöfarare. Därför uppfördes fyren på Hamneskär år 1868. Idag är Pater Noster ett unikt besöksmål i den yttersta skärgården.

Pater Nosterskären består av 97 öar som sägs ha varit Sveriges farligaste. Idag är fyren på Hamneskär ett unikt besöksmål i den yttersta skärgården.

Fyren Pater Noster byggdes på Hamneskär 1868 och är en 32 meter hög så kallad Heidenstammare i sju sektioner, konstruerad av överfyringenjör Nils Gustav von Heidenstam. Den fyrtyp som uppfördes på Hamneskär var helt i stål och gjutjärn. En helt öppen konstruktion med trappcylinder, ben och ett fackverk av stålbalkar som bar upp fyrlanterninen.

Namnet Pater Noster är latin och betyder Fader vår. Pater Noster släcktes 1977 men fick stå kvar. I början av 2000-talet togs hela fyren iland för en omfattande renovering, för att sommaren 2007 föras tillbaka till Hamneskär.

I de gamla fyrvaktarbostäderna finns numera kafé och pensionat med konferensmöjligheter. Man kan även få guidade turer runt skäret och upp i fyren.

Livsfarliga skär

Pater Nosterskären närmare hundra öar breder ut sig från Tjörns sydvästra udde och ner i höjd med Marstrand. Skären har i hundratals år varit ett livsfarligt hinder för sjöfarten. Starka havsströmmar och förrädiska grund har fått många fartyg att förlisa här. Trots fyrens ledsagande ljus fanns det risk för skeppsbrott och dramatik. Det var inte ovanligt att personalen fick inhysa skeppsbrutna medan ovädret bedarrade.

I takt med industrialiseringen växte handel och sjöfart. Större och ångdrivna linjefartyg trafikerade kusten och kraven på säkerhet blev större, både från redare och sjöfolk.

Rikt men stinkande naturliv

Bland öarna i Pater Nosterskären finns säl och mängder med fåglar. En ovanligare djurart är stinkpaddor, som funnit en fristad här ute.

Är du i närheten?

Vi har fått in tips på spännande platser i Tjörns kommun från allmänheten! Här kommer de så kallade bubblarna att kanske kika på om du ändå befinner dig här.