Stäng

 
Läckö slott

Det sagolika kalkstensslottet vid Vänern har medeltida ursprung och nämns första gången i skrift 1294 av skarabiskopen Brynolf Algotsson. Det slott vi ser idag har fått det mesta av sin prägel under den tid då det ägdes av greve Magnus Gabriel De la Gardie på 1600-talet.

Läckö slott är en närmast sagolik pärla i kalksten som ligger på Kållandsö i Lidköpings kommun. Slottet är beläget på en udde i Ekens Skärgård i Vänern som en ståtlig hägring från Sveriges stormaktstid.

Läckö slott har medeltida ursprung och nämns första gången i skrift 1294 av skarabiskopen Brynolf Algotsson och fyra år senare lades grunden till en befäst borg med ett mindre antal enkla hus inom en skansmur. Efter en brand på 1470-talet så utvidgades borgen.

Efter reformationen upphörde förlorade borgen sin status som biskopsborg och Gustav Vasa tog över, som också sägs ha besökt slottet vid ett par tillfällen. Efter att fältherren Jacob Pontusson De la Gardie fick det i förläning år 1615 återtog det sin betydelse. Greven företog stora om- och tillbyggnader och bland annat fullbordades huvudborgens tredje våning.

De la Gardieslottet

Greve Magnus Gabriel De la Gardie var trettio år när han övertog slottet och grevskapet. Han innehade under sin livstid flera av landets högsta ämbeten.

År 1654 satte han igång stora byggnadsarbeten. Förborgen försågs med nya rum och bostäder åt tjänstefolket, bland annat med den så kallade köksborgen. Den mäktiga slottskyrkan är också hans verk. En fjärde våning tillkom i huvudborgen och en rad konstnärer dekorerade väggar och tak.

Under början av 1900-talet påbörjades konserveringsarbeten, särskilt slottskyrkan genomgick en omfattande renovering, och en del inventarier återskaffades till slottet.

Statligt byggnadsminne och prisvinnare

Det är i stora delar greve Magnus Gabriel De la Gardies slott vi idag upplever när vi besöker Läckö även om medeltiden framträder starkt. Idag ägs slottet av svenska staten och förvaltas av Statens fastighetsverk. Läckö slott är ett statligt byggnadsminne sedan 1935.

Slottet är öppet för allmänheten och här anordnas utställningar, konserter och operaföreställningar och är ett av Västsveriges mest besökta turistmål. Här finns även naturum Vänerskärgården – Victoriahuset med en restaurang och hotell.

År 2001 blev Läckö valt till Sveriges vackraste slott och 2013 vann slottet Stora Turismpriset.

Lite kuriosa

Som kuriosa kan nämnas att Läckö under drygt 150 år också hette Sikajocki. 1810 blev slottet åter förläning som nationalbelöning åt Carl Johan Adlercreutz, med namnet Sikajocki, ett namn som aldrig slog igenom, men som fanns med i fastighetsbeteckningen fram till 1970 av Lantmäteriverket.

Är du i närheten?

Vi har fått in tips på spännande platser i Lidköpings kommun från allmänheten! Här kommer de så kallade bubblarna att kanske kika på om du ändå befinner dig här.

  • Kinnekullebanan
  • Härjevad kyrka

I Lindköpings kommun finns även vacker natur att upptäcka: