Stäng

 
Kvarteret Amiralen

En välbevarad retroskatt som fångar en omtyckt epok. Kvarteret Amiralen i Nossebro var en gång hjärtat i kommunen med bland annat polisstation, varmbadhus och kommunkontor. Idag är det en del av Essunga kommuns retrosatsning.

Amiralen var en gång hjärtat i kommunen med kommunkontor, polisstation, brandstation och varmbadhus. Även Nossebro Bryggeri- och läskedrycksfabrik låg här från det att huset byggdes 1937–38.

Byggnaderna är huvudsakligen uppförda av lättbetong och tegel, som putsats utvändigt i ljus kulör. Slangtornets fasader kläddes 1955 med eternitplattor. Idag har de ursprungliga funktionerna ersatts av nya verksamheter, men byggnaderna har bevarat mycket av sin ursprungliga karaktär. I det före detta municipalhuset finns idag retrolägenheten ”Andra våningen” med 1960-talsinredning.

Byggnaden stora kulturhistoriska värden enligt en kulturhistorisk byggnadsinventering som Västarvet har gjort.

Byggnaderna är välbevarade och utgör en viktig karaktärsskapande del av bebyggelsen längs Storgatan. De är till stora delar välbevarade i tidstypisk ursprunglig utformning. Slangtornet tillmäts också ett särskilt värde för dess karaktäristiska utformning och som landmärke och ”portal” till Nossebro med dess läge intill Nossans vatten vid Stenbron och infarten på Storgatan från öster.

Amiralen var länge hotad av rivning, men är idag en del i Nossebros Retrosatsning som går ut på att förstärka, utveckla och marknadsföra retroprofilen i Essunga kommun.

Är du i närheten?

Vi har fått in många tips på spännande platser i Essunga kommun från allmänheten! Här kommer de så kallade bubblarna att kanske kika på om du ändå befinner dig här.

  • Biografen Stjärnan i Nossebro
  • Nossebrobanan
  • Hålvägarna i Furet
  • Charken i Nossebro
  • Elins Bageri och Konditori.
  • Lampaffären bredvid brandstationen.
  • Alla kondis
  • Driftiga kvinnor som namngett ångbåtarna på Nossan. Elin, Gerda, Hilma (personens gammelmormor)
  • Huset på Storgatan 26 
  • Krokstorps lanthandel