Stäng

 
Hogastenen

Ute på ön Orust hittar vi Hogastenen, en runsten från 800-talet. Det omgivande gravfältet är från järnåldern och innehåller flera rösen, domarringar och bautastenar. Namnet Hoga i sig härrör troligtvis från det fornnordiska ordet ’haugar’ som betyder just högar i betydelsen gravhögar.

Ute på ön Orust hittar vi Hogastenen, en runsten från 800-talet på ett kringliggande gravfält. Hogastenen är känd sedan 1643, men då som omkullfallen. Det sägs att den från början ska ha stått högre upp på gravfältet än vad den gör idag, men att en bonde som tänkt använda den till att bygga en bro lät sin oxar släpa iväg den. Oxarna orkade dock inte dra den särskilt långt vilket resulterade i dess nutida placering där den åter rests.

Vad det egentligen står på runstenen är något oklart. Texten består av 22 runor som huggits in i en enda sammansatt rad, ett ålderdomligt sätt som kan påvisa att runstenen gjordes redan på 800-talet precis i början av vikingatiden. I bygden har stenen traditionellt kallats Ramunds häll. Om ryktet stämmer är det då troligtvis en sten rest till minnet över en man vid namn Ramund.

1922 tolkades texten ”Haur (eller Jaur) i Å (m)ärkte sten denna åt Ramund”. Namnet Å kan vara ett äldre namn på Hogatrakten. 1992 gjordes en ny tolkning av texten som ”Iör i Åm gjorde stenen här på mulen”. I gammal pluralform för flera åar är ordet ’åm’, kanske att två åar möttes här. Mule är ett gammal ord för kulle och skulle då syfta på gravkullen bortom stenen.

Gravfältet kring Hogastenen är från järnåldern och innehåller flera rösen, domarringar och bautastenar. Namnet Hoga i sig härrör troligtvis från det fornnordiska ordet ’haugar’ som betyder just högar i betydelsen gravhögar.

Är du i närheten?

Vi har fått in tips på spännande platser i Orust kommun från allmänheten! Här kommer de så kallade bubblarna att kanske kika på om du ändå befinner dig här.

  • Klinga stenen på Lyr
  • Ruinerna efter de gamla torpen i Svanviks naturreservat som tillhörde Svanviks säteri