Stäng

K-brunn


Magi idag?

Tror vi verkligen på magi numera? Är det inte tron på det övernaturliga något som tillhör det förflutna? Kunskapsmässigt framställs Sveriges historia ofta som en framgångssaga. Okunskap påstås över tid ha ersatts med kunskap, magi med vetenskap. Frågan är dock om inte magin också har en plats i vår tid. Har inte de allra flesta – på lek eller allvar – någon gång haft en maskot, undvikt att göra något som sägs betyda otur eller som barn försökt ta reda på hur många barn man ska få eller vem man ska gifta sig med?

Skrock och vardagsmagi
Har du hört att det betyder otur att lägga nycklar på bord, gå under stegar eller på A-brunnar? Eller att det betyder tur att hitta en fyrklöver eller hästsko? Kanske försökte du som ung ta reda på vem du skulle gifta dig med när du blev stor eller hur många barn du skulle få? Har du fått önska dig något när du sett ett stjärnfall eller lyckats blåsa ut alla ljusen på din födelsedagstårta?

Det vi kallar för skrock är oftast föreställningar i vardagen om tur och otur, lycka och olycka. I många fall är rituella handlingar knutna till föreställningarna – vi hoppar över brunnslock, spår varandra med hjälp av prästkragens blad och spottar om vi ser en svart katt. Skrock strider i regel mot vad etablerade religioner och vetenskaper förkunnar. Vardagsmagi är ett annat och på många sätt bättre ord för skrock. Genom att använda ordet vardagsmagi tydliggörs att det handlar om magiska föreställningar i vardagen, våra föreställningar och vår vardag.

Ursprung och förändring
Vardagsmagi är sådant vi bara gör. Många av de som till exempel undviker att lägga nycklar på bordet vet naturligtvis att det sägs betyda otur men få kan ge en mer detaljerad förklaring till sitt beteende. Oftast är det dessutom omöjligt att avgöra hur gammal en viss föreställning är och varför den en gång i tiden uppstod. Faktum är att det i regel inte ens finns bara ett ursprung. Tvärtom har många av de magiska föreställningarna vuxit fram över tid och i möten mellan människor. Därmed förändras också vardagsmagin ständigt.

Även om de magiska handlingarna är under ständig förändring så har själva formerna ofta bestått över tid, i många fall i hundratals eller rentav tusentals år. Att spotta, upprepa något tre gånger eller utföra handlingar under tystnad är exempel på former som under en mycket lång tid har varit viktiga delar i en mängd olika vardagsmagiska ritualer runt om i världen.

Tror vi verkligen på magi?
Ofta påstås tro och tvivel gå hand i hand. Detta stämmer i varje fall bra på vardagsmagin. I vetenskapliga sammanhang används därför istället begreppet halvtro istället för tro.

 

 

Därmed fångas ambivalensen, att vi intellektuellt sett ofta avfärdar föreställningarna samtidigt som de fortsätter att påverka våra tankar och handlingar. Till exempel är det många som, om de får frågan, inte säger sig tro att nycklar på bordet betyder otur men som ändå helst lägger sin nyckelknippa på någon annan plats.

För några år sedan svarade över 300 personer på institutets frågelista om ”magiska” gatubrunnar. Är man ca 50 år eller yngre vet man vad det handlar om – det betyder otur, ofta i kärlek, att gå på en A-brunn. Däremot ger K-brunnar tur i kärlek. Särskilt vanliga tycks föreställningen vara bland barn. Men av svaren framgår tydligt att även vuxna emellanåt undviker brunnarna. ”Går jag ensam så går jag i ett sick-sack mönster för att undvika A-brunnar” avslöjar en kvinna född 1991. En annan och i sammanhanget talande berättelse står en nära 50-årig kvinna för: ”Går än i dag små omvägar, tar hoppsaskutt eller onormalt långa/korta kliv för att inte gå på A-brunnar. Hoppas ingen märker”.

Med begreppet halvtro markeras också att tro är något som varierar över tid – vi tror ibland och ibland inte. Föreställningarna aktualiseras vid särskilda tillfällen, ofta betydelsefulla sådana med osäker utgång.

Det är inte heller nödvändigt att tro – vardagsmagin fyller en rad andra funktioner. Ofta markerar ritualerna sådant som är viktigt i livet. Ett bra exempel är ungdomars spådomsritualer som kan förstås som metoder för att tänka kring och prata om kärlek och vänskap.

 

Nu och då – vi och de andra
I beskrivningar av det övernaturliga i äldre tid kan man sällan läsa något om tro och tvivel. Ofta framställs också magi och övernaturliga väsen som något helt annat än religion. Är man intresserad av äldre tiders föreställningsvärldar är det därför bra att också reflektera kring sina egna tankar och sina egna beteenden. Därmed motverkas exotiseringen av magiskt tänkande och föreställningar om att människor i äldre tider i grund och botten var så annorlunda oss.

 

Fredrik Skott, Institutet för språk och folkminnen

Fredrik Skott är folklorist och kulturhistoriker vid Institutet för språk och folkminnen, Göteborg.

 

Källor
Skott, Fredrik, 2015: A-brunnar och K-brunnar. Om vardagsmagi, farhågor och förhoppningar. I: Rig. Kulturhistorisk tidskrift 2015: 2, s. 61–73.