Stäng

Fjärilseffekter

 

Fjärilseffekter

Kan en fjärils vingslag i Amazonas verkligen skapa en orkan i Texas? Finns det någonting som kan kallas för mytologiska fjärilar? Och är fjärilen verkligen en länk mellan olika världar? Det finns många olika myter och sägner om fjärilar – en av våra vackraste djurarter, men som faktiskt också förknippas med dödsvarsel.

Fjärilar förekommer då och då i svensk folktro. Många har säkert hört om att årets första fjäril spådde hur det kommande året skull bli. En svart fjäril förebådade sorg, medan en ljus fjäril var ett tecken på att tur och framgång väntade. Det finns också sägner om att när man ser en fjäril så har det skett en förändring eller ett tecken på att någon som stått oss nära har lämnat oss.

Fjärilar, orsak och verkan
En fjärils vingslag i Amazonas kan skapa en orkan i Texas. Det var en liknelse som den amerikanska meteorologen Edward Lorentz använde i en föreläsning på 1970-talet för att förklara att små orsaker kan få extremt stora verkningar på väderförhållanden. Detta fenomen kallas sedan dess för fjärilseffekten.

Fjärilen med sina lika vackra som sköra vingar har blivit en symbol för hur något tillsynes marginellt kan få omfattande efterverkningar. I Sverige finns ett liknande talesätt för att små saker kan få stora konsekvenser – liten tuva stjälper ofta stort lass.

En länk mellan levande och döda
Inom många kulturer finns olika myter om fjärilar. I Kina finns det ett psykologiskt fenomen som innebär att när att när du ser en fjäril så är det ett tecken för att de döda kan se dig från den andra sidan. När ett ansikte eller en röst gestaltar sig i ditt inre så är det själen till den personen som ger sig till känna för att du ska veta att de är med dig. Och på tal om psykologiska fenomen, ordet psyke kommer av det grekiska ordet psȳchē som betyder andedräkt, själ eller liv. Även i svensk folktro förekommer fåglar och fjärilar som ett slags länk mellan levande och döda.

Stoftet på en fjärils vingar består av små färgade fjäll som ger dem sina olika färgsprakande mönster. En gammal skröna om fjärilar är man gnider bort stoftet på vingarna så dör eller förlorar de förmågan att flyga. Fjärilar är vanliga som romantiska symboler, men stoftet eller fjällen på vingarna har ingen betydelse för varken flygförmågan eller djurets överlevnad. Men fjärilarnas vackra mönster är däremot viktiga som dekoration för att locka till sig makar eller när de kamouflerar sig. Fjärilarnas vetenskapliga namn är Lepidoptera som kommer från grekiskan och betyder just “fjälliga vingar”.

Mytologiska namn och vetenskaplig standard
Apollofjäril och mnemosynefjäril har namn som kommer ur den grekiska mytologin. Apollon var ljusets och konsternas gud och Mnemosyne var minnets gudinna. I den grekiska mytologin heter morgonrodnadens gudinna Aurora och aurorafjärilens brandgula vingspetsar kan föra tankarna till en rodnande soluppgång. Herkulesspinnare är världens största fjäril och artnamnet herculana kommer från Herkules som var en av hjältarna i den grekiska mytologin.

Frejas och Friggas pärlemorfjärilar är två liknande fjärilsarter som har namn som är hämtade från den nordiska mytologin. Alla fjärilar har ett vetenskapligt namn på latin som ofta beskriver olika karaktärsdrag och egenskaper. De svenska, mer vardagliga namnen på fjärilar blev kända och standardiserade på senare delen av 1800-talet genom bokverk som de första svenskspråkiga upplagorna av Alfred Brehms De ryggradslösa djurens lif från 1888.

Nya, svenska namn på fjärilar som tidigare saknade sådana tas fram av specialister i samverkan med Artdatabankens namnkommitté. Det kan till exempel gälla alla tusentals arter av småfjärilar, mott och nattflyn som presenteras i volymer av Nationalnyckeln för Sveriges Flora och fauna.

Tips!

Vill du veta mer om Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna?

Nationalnyckelns bärande idé är att göra kunskap om landets arter och deras livsmiljöer tillgänglig. Finns kunskapen tillgänglig, finns också förutsättningar att såväl upptäcka nya arter som att skydda och arbeta med de arter som vi vet redan finns.

Klicka här för att läsa mer!

 

 

Johan Lindblom

Johan Lindblom är copywriter och digital kommunikatör. Han har en bakgrund inom kulturvetenskap, media och kommunikation.